Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

Műfüves sportpálya építése

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nagyon fontosnak tartja az egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztések támogatását is. Ezért a lehetőséget kihasználva önkormányzatunk 2013. év őszén pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében sportfejlesztésre meghirdetett támogatás igénylésére.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. december 19-én meghozott határozata alapján pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatásnak köszönhetően településünkön 2014. év június elejére megépült a 20x40 m (22x42) méretű műfüves futballpálya.
A mai követelményeknek megfelelő futballpálya több funkciót is betölt majd településünk életében, hiszen szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmas, mint a sportegyesület vagy intézményeink sportprogramjainak segítésére.
Reméljük, a sportszerető besnyőiek örömmel veszik majd használatba az új létesítményt.

Az elkészült műfüves sportpálya:

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_mufu_001.jpg
n_mufu_002.jpg
n_mufu_003.jpg
n_mufu_004.jpg
n_mufu_005.jpg
n_mufu_006.jpg
n_mufu_007.jpg
n_mufu_008.jpg
n_mufu_009.jpg
n_mufu_010.jpg
n_mufu_011.jpg
n_mufu_012.jpg
n_mufu_013.jpg
n_mufu_014.jpg
n_mufu_015.jpg

A műfüves sportpálya építése:

bwd  Oldal 1/4  fwd
n_mufu_001.jpg
n_mufu_002.jpg
n_mufu_003.jpg
n_mufu_004.jpg
n_mufu_005.jpg
n_mufu_006.jpg
n_mufu_007.jpg
n_mufu_008.jpg
n_mufu_009.jpg
n_mufu_010.jpg
n_mufu_011.jpg
n_mufu_012.jpg
n_mufu_013.jpg
n_mufu_014.jpg
n_mufu_015.jpg

Jelentős útfelújítások településünkön

Besnyő Község Önkormányzata és minden önkormányzat, aki felelősen gazdálkodott és nem adósította el települését joggal érezhette büntetésnek és igazságtalannak az adósságkonszolidációs eljárást, hiszen a jól gazdálkodó települések így ebből a támogatásból teljesen kimaradtak.
Ezért aztán nagy örömmel fogadtuk Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának bejelentését, miszerint pályázati támogatásban részesülhetnek azok az önkormányzatok, amelyek jó gazdálkodásuk következtében kimaradtak az állami adósságátvállalásból.

Mivel régi szívfájdalmunk volt útjaink állapota, és sajnos pályázati forrás híján eddig nem állt módunkban e téren, csak kis lépésekben haladni, képviselő-testületünk egyhangúlag döntött arról, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek szóló pályázati lehetőséggel élve, a belterületi utak felújítására nyújtunk be pályázatot.

Önkormányzatunk elmúlt évek takarékos gazdálkodásának eredményeként és a sikeres pályázatunknak köszönhetően, jelentős útfelújítási munkákat végezhettünk el 2014. év májusában. Az Iskola köz, Piactér, Bem, Dózsa Gy., Árpád, Szegfű, Vörösmarty, Zrínyi, Jókai, Pipacs, Diófa, Viola, Ady E. utca aszfaltozása, az Új, Belmajori, Táncsics, Móra és a Kossuth utca egy-egy szakaszának aszfaltozása, a Diófa utca kövezése és a Toldy, Új, Szabadság, Arany j., Damjanich, Dankó utca kátyúzása készült el a felújítás kertében.

A jelenlegi Képviselő-testület távlati terve, amennyiben erről még lesz lehetősége dönteni, természetesen az, hogy ha újabb pályázati lehetőség nyílik az adósságátvállalásban nem részesült települések számára, az aszfaltozásból most kimaradt utak aszfaltozására és a járdák felújítására nyújt majd be pályázatot. 

Ady Endre utca aszfaltozása:

Arany János utca kátyúzása:

Árpád utca aszfaltozása:

Belmajori utca aszfaltozása:

Bem utca aszfaltozása:

Damjanich utca kátyúzása:

Dankó utca kátyúzása:

Diófa utca aszfaltozása (Arany János utca - Rákóczi utca között):

Diófa utca kövezése (Liget utca - Rákóczi utca között):

Dózsa György utca aszfaltozása:

Gorkij utca Fő utca felőli végének javítása:

Iskola köz aszfaltozása:

Jókai utca aszfaltozása:

József Attila utca végének kövezése:

Kossuth Lajos utca aszfaltozása (Móra Ferenc utcától - Névtelen utcáig):

Kultúr Köz kátyúzása:

Móra Ferenc utca aszfaltozása (Kossuth Lajos utcától - Dózsa György utcáig):

Piactér aszfaltozása:

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_piacter_001.jpg
n_piacter_002.jpg
n_piacter_003.jpg
n_piacter_004.jpg
n_piacter_005.jpg
n_piacter_006.jpg
n_piacter_007.jpg
n_piacter_008.jpg
n_piacter_009.jpg
n_piacter_010.jpg
n_piacter_011.jpg
n_piacter_012.jpg
n_piacter_013.jpg
n_piacter_014.jpg
n_piacter_015.jpg

Pipacs utca aszfaltozása:

Szabadság utca kátyúzása:

Szegfű utca aszfaltozása:

Táncsics utca aszfaltozása (Széchenyi utcától - Árpád utcáig):

Toldi utca kátyúzása:

Új utca aszfaltozása (Széchenyi utcától - Mező utcáig):

Új utca kátyúzása:

Viola utca aszfaltozása:

Vörösmarty utca aszfaltozása:

Vörösmarty utca Szabadság utca felőli végének kövezése:

Zrínyi utca aszfaltozása:

A templom bejáratához vezető út aszfaltozása

Az útfelújítás részeként leaszfaltoztuk a templom bejáratához vezető utat is.

Felújítás utáni képek:

Felújítás előtti képek:

További cikkeink...

 1. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 2. Buszmegállóink térkövezése
 3. Színpad felújítása
 4. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 5. Térfigyelő rendszer kialakítása
 6. Játszótéri eszközök bővítése
 7. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 8. A tornaterem felújítási munkálatai
 9. A vízház és a kutak felújítása
 10. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 11. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 12. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 13. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 14. Megújult az orvosi rendelő
 15. Árkok tisztítása
 16. Ravatalozó épületének belső felújítása
 17. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 18. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 19. Sportöltöző felújítása
 20. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 21. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 22. Általános Iskola külső felújítása
 23. Régi ravatalozó belső felújítása
 24. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 25. Informatikai fejlesztés az iskolában
 26. Besnyői tanulói laptop program
 27. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 28. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 29. Az Emlékezés rózsalugasa
 30. Régi ravatalozó külső felújítása
 31. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 32. Sporttelep fejlesztése
 33. Játszótér kialakítása a Ligetben
 34. Színpad felújítása
 35. Kistérségi Tanuszoda
 36. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 37. Térfigyelő rendszer kiépítése
 38. Iskola előtti tér felújítása
 39. Óvoda épületének külső felújítása
 40. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 41. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 42. Óvodai fejlesztés
 43. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 44. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 45. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 46. Fogászati rendelő felújítása
 47. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 48. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 49. Temető kerítés újjáépítése
 50. Strandröplabda pálya kialakítása
 51. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére