Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

Óvoda épületének külső felújítása

Önkormányzatunk sikerrel pályázott a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. 10 millió 240 ezer forintot nyertünk, melyből az óvoda épületének tetőhéjazat cseréjét, teljes külső nyílászáró cseréjét és az intézmény bejáratának akadálymentesítését végeztük el, valamint új csatorna került az épületre 2009. év őszén.

Felújítás utáni képek:

Felújítás előtti képek:

         

Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása

A 2009. évben a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (TEKI) kiírt pályázati lehetőségnek köszönhetően önkormányzatunk 2.203.955.- Ft támogatást nyert, melyből megépülhetett a Polgármesteri Hivatal előtti kerítés, a körforgó kövezése, a térköves járda és a bejárat akadálymentesítése.

Felújítás utáni képek:

Felújítás előtti képek:

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0040 jelű „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn” címmel. Az Önkormányzat pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte és 22.000.000.-Ft támogatásról döntött. Fejlesztésben érintett intézmények: Pöttömsziget Óvoda és az Arany János Általános Iskola. Az oktatási feltételek további javítása érdekében önkormányzatunk az iskolában 15 millió forintot oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra, kiadványokra és pedagógusaink képzésére fordíthatott. Az iskolában 4 évfolyamon került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás: a 3. és a 6. évfolyamon matematika, a 4. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás (magyar), az 5. évfolyamon az angol tantárgy keretein belül.
Az óvodában pedig 7 millió forintot fordíthatott önkormányzatunk oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra, kiadványokra és a pedagógusok képzésére.