Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült háztartások részére

Tisztelt Lakosság!

A Kormány a 1364/2018. (VII.27.) határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.  

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.

Az igény benyújtására az jogosult, akinek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az Önkormányzat nem fogadhatja be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely
- a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség (12 ezer forint összegű jóváírásban részesült fogyasztó), vagy
- kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igénybejelentő nyomtatvány, valamint az adatkezelési tájékoztató letölthető a www.besnyo.hu honlapról, vagy átvehető az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal Besnyői Kirendeltségén (2456 Besnyő, Fő u. 35.)

Az igénybejelentés Besnyő Község Önkormányzatánál nyújtható be.

Az igénybejelentés benyújtásának (beérkezésének) időpontja 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

A támogatás felhasználásának részletszabályairól az Önkormányzat az igényfelmérést követően a későbbiekben kap tájékoztatást.

Besnyő, 2018. augusztus 28.
                                                             Tisztelettel:
                                                                                              dr. Bugyi Katalin
                                                                                             kirendeltségvezető

Igénybejelentő nyomtatvány letöltése