Tájékoztató a fakivágás szabályairól

Fakivágás szabályai.Az elmúlt hetekben több esetben okozott problémát a fakivágás szabályainak nem megfelelő ismerete. Ezért a jövőbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni.

A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt – a tervezett időpont előtt 30 nappal korábban – kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem nyomtatványhoz 3.000.-Ft összegű illetékbélyeget kell csatolni. (Az eljárással kapcsolatosan bővebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik.)

A kérelem benyújtását követően a minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág, szabálysértést követ el és 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke. Ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.