Kérelmek, nyomtatványok, dokumentumok

Letölthető dokumentumokAz alábbi táblázatban a legfontosabb és leggyakrabban használt ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványokat adjuk közre. Kérjük, amennyiben a nyomtatvány kitöltési útmutatót is tartalmaz, úgy azt feltétlen olvassák el, hiszen ez a kulcsa a helyes kitöltésnek. Ha az útmutató ellenére is akad olyan pont, amelyhez segítségre van szüksége, úgy ügyfélfogadási időben készséggel állunk rendelkezésére hivatalunkban.

Az ügyleírásokban minden esetben feltüntettük az ügyindításhoz szükséges illeték mértékét. Kérjük, hogy a beadandó nyomtatványon a feltüntetett összeget szíveskedjenek leróni, vagy költségmentességi kérelmüket is benyújtani!

Felhívjuk a nyilatkozatot tevők és a kérelmet beadók figyelmét arra, hogy "az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell." (Avtv. 3.§ (6) bek.)

Szűrő
Adatlap a tartott ebekről
Adatlap a tartott ebekről-pótlap
Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre/törlésre irányuló kérelmének elbírálásához
Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentkezés / változás-bejelentés helyi iparűzési adó ügyben
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás előállított magánfőzött párlat után
Birtokvédelmi kérelem
Fás szárú növény kivágására irányuló kérelem
Helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány (új!)
Kérelem a kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek működésének az engedélyezése
Kitöltési útmutató ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásához
Közterület használat bejelentése
Lakcím fiktívvé nyilvánítása iránti kérelem
Nyilatkozat ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Telepengedély kérelem a telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésére
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben - P26
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásához - K01