50 éves a Pöttömsziget Óvoda (2014)

Óvodánk évfordulóját jubileumi héttel ünnepeltük október 13-17 között. Élményekben, eseményekben gazdag hetünk volt: Oláh János lovaskocsiján mindhárom csoport körbejárta Besnyőt, majd az ugrálóvárban önfeledten ficánkoltak óvodásaink.
A Méhecske és a Süni csoport kiránduláson vett részt Martonvásárban. Nagy sétát tettünk a kastélyparkban, majd az Óvodamúzeumban megnéztük, hogy régen mivel játszottak, tanultak a gyerekek, milyen ruhát hordtak, és azt, hogy milyen volt régen egy óvoda.
A bohóc vidám műsorral, játékokkal, lufi hajtogatással, tánccal jókedvet, sok nevetést csalogatott elő a gyerekekből.
Jó hangulatú táncházat tartottunk Gábor Ferenc vezetésével, melyen óvodásaink népi hangszerekkel, dalokkal, tánclépésekkel ismerkedtek meg.
Tóth Zsuzsanna mesemondó is ellátogatott óvodánkba. Élvezetes mesemondásával mosolyt varázsolt az őt hallgatók lelkére.
17-én, pénteken a jubileumi hét záró rendezvényeként óvodásaink és az óvoda dolgozóinak műsorával köszöntöttük 50 éves óvodánkat.
                                                                Gönczölné Rákász Zsuzsanna
                                                                        intézményvezető

Besnyő az 1960-as évek elején gazdaságilag fejlett mezőgazdasági község volt. A Sallai Termelőszövetkezet a megye, sőt az ország egyik legjobban működő szövetkezete volt. A magas gazdasági színvonalat a dolgozók kitartásának, szorgalmának köszönhették. A tsz munkájából nem kis részt vállaltak az asszonyok, akik a kertészetben dolgoztak. Az asszonyok munkájának megnövekedésével egyre sürgetőbbé vált az óvoda kérdése. A községi tanács és a tsz összefogásának eredményeként 1962 tavaszán el kezdték bontani a régi iskola épületét, amelynek az anyagát az ősszel kezdődő óvoda építésénél felhasználtak. 1964. augusztus 1-jén készült el az épület. A tsz óvónőkről is gondoskodott. Megnyitás előtt a tsz 300 ezer ft-ért átadta az óvodát az államnak. Az intézmény 1964. december 1-jén nyílt meg két csoportban 44 gyermekkel. 1966 tavaszán kezdték el az udvar körbekerítését és parkosítását, melyet a szülők társadalmi munkában vasárnaponként készítettek, amikor idejük engedte.
1975-ben a gyermeklétszám megnövekedése miatt beindult a 3. csoport is.
2008-ban vette fel az intézmény a Pöttömsziget Óvoda nevet.
Az idők folyamán sok minden változott az óvodában. Egyre szebb, komfortosabb lett az épület a fenntartónak, támogatóknak, pályázatoknak köszönhetően.
Az itt dolgozók munkájukkal, személyiségükkel valamennyien hozzájárultak az óvoda történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Az óvoda minden dolgozója elődeihez méltón azért fáradozik, hogy az ide járó gyermekek jól érezzék magukat az intézményben, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtsünk számukra. Az óvodában olyan indíttatást kapnak a gyerekek, amelyek meghatározóak az iskolai tanulmányaikra, és a későbbi életükre. „A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
Óvodánk 50 éve gazdag volt gyermeklétszámban, élményekben, örömökben és gondokban egyaránt. Sok, ma már felnőtt ember idézheti fel a besnyői óvoda falai között megélt szép emlékeket, a gondtalan, sok-sok játékkal eltöltött éveket. Régi óvodásaink ma már gyermekeiket, unokájukat bízzák ránk.
A fél évszázad alatt több mint 1000 gyermek töltött el 3-4 évet óvodánkban.
Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is sok kisgyermek lesz óvodánkban, a falak közt tovább él a gyermekkacaj, és a féltő, szerető szó a mindenkori nevelők ajkán.
Szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik a legkisebb mértékben is elősegítették intézményünk fejlődését, a nevelési feladatokhoz szükséges feltételek biztosítását.
Hálásak vagyunk a szülők áldozatos munkájáért, akik a hosszú évtizedek alatt mindig mellettünk voltak, segítettek bennünket. Az évforduló alkalmából október 17-én ünnepi műsorral köszöntöttük óvodánkat.
Az 50 évet felölelő fényképkiállítást és névsorgyűjteményt december 1-jéig megtekintheti minden kedves érdeklődő az óvodában.

1964/1965-ös tanév kiscsoportosok:

Domak Zsuzsanna, Somorán Miklós, Verebi Miklós, Kiss László, Vincze Zoltán, Farkas Antónia, Juhász Katalin, Kovács Marianna, Móri Sándor, Farkas Magdolna, Bozsóki Magdolna, Kállai Erzsébet, Kelpak István, Rideg Gyula, Patatics Ferenc, Gábor András, Mészáros János, Béres József, Pasztorek Márta, Farkas Alice, Kovács Valéria, Bugyi Gábor, Tereánszki Erzsébet, Nagy Zoltán, Farkas Ferenc

1964/1965-ös tanév nagycsoportosok:

Léder István, Kersák Gizella, Major Tamás, Germán Ibolya, Debreceni Ferenc, Rumpler Erzsébet, Rumpler József, Zsikla Mihály, Deli Levente, Buza Magdolna, Vincze Nándi, Pethő Ilona, Osutz Imre, Császár Mihály, Bakonyi Erzsébet, Szűcs Zoltán, Vörös István, Pasztorek Endre, Mészáros Gyöngyi, Somogyi Ferenc, Orbán János, B. Szabó István, Vellás Júlia, Suszter László, Torma Valéria, Kovács Ferenc

Az óvoda dolgozói megnyitáskor: Bíró Ilona vezető óvónő, Gábor Valéria óvónő, Csete Béláné takarítónő, Farkas Istvánné gondozónő, Szajcz Jánosné főzőnő, Pintér Lászlóné konyhai kisegítő, Tóth Ferencné konyhai kisegítő.

 

A jubileumi hét záró rendezvényén készült képek:

 

bwd  Oldal 1/5  fwd
n_ovoda50eves_001.jpg
n_ovoda50eves_002.jpg
n_ovoda50eves_003.jpg
n_ovoda50eves_004.jpg
n_ovoda50eves_005.jpg
n_ovoda50eves_006.jpg
n_ovoda50eves_007.jpg
n_ovoda50eves_008.jpg
n_ovoda50eves_009.jpg
n_ovoda50eves_010.jpg
n_ovoda50eves_011.jpg
n_ovoda50eves_012.jpg
n_ovoda50eves_013.jpg
n_ovoda50eves_014.jpg
n_ovoda50eves_015.jpg