Dunaújvárosi Vízi Társulat munkavégzése

A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel, MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 150 fő átlaglétszámú közhasznú foglalkoztatást az állam közel 100 %-ban támogatta, a munkavégzés helyben hasznosult, a vizitársulat állandó dolgozóinak irányításával. Besnyő településről, 7,6 vízfolyáshosszon, a Keserűvölgyi árkokon, a szemétetlepen és autópálya felüljárók mellett, valamint az Arany J. utcában dolgozott 6 fő foglalkoztatottunk.