Közmeghallgatás 2017. október 18.

A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat.
Besnyő Község Képviselő-testülete 2017. október 18-án tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató keretében összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2016. szeptembertől 2017. szeptemberig végzett munkáját.
A közmeghallgatás keretében a község életét érintő leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőének, Gönczölné Rákász Zsuzsannának a beszámolója és végül a Népdalkör 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette  Szuszán Jánosné Jolika a Népdalkör vezetője. A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadások után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta.