Iskolánk hírei - "Itt van az ősz, itt van újra"

Igen, az utolsó pillanatban kegyes lett hozzánk az időjárás, hisz megkezdődött az iskola.
A 2019/2020-as tanévet 123 tanulóval, 19 új elsős diákkal kezdtük. Három napközis csoportot indítottunk, s a 4. osztálytól tanulószoba segíti a gyerekek másnapi felkészülését. Két új kolléganő állt munkába: Karácsony Márta a 3. osztály tanítója, Fónad Viktória az 1. osztályosok napközis tanító nénije. Nekünk, pedagógusoknak szinte összeér az előző tanév az új tanévvel. Tárgyi feltételeink annyiban változtak, hogy a nyáron beszerelésre került egy interaktív tábla. A nyári karbantartás most a pincére korlátozódott, hisz az érintésvédelmi felülvizsgálat számos hiányosságot tárt fel. Nagyon nagy szükség lenne székek és padok cseréjére, hisz már nagyon elhasználódtak.
A tanév indítása sosem könnyű feladat. Büszke vagyok kollégáimra, magunkra, hogy sikerült mindent jól előkészíteni. Már az indulásnál mindenki tudta, mi a dolga. Lett tantárgyfelosztás, órarend, s nem utolsósorban van pedagógus. Annyi változtatást tettünk az idei tanévben, hogy nem lesz minden hónapban fogadóóra, hisz eddig is a szülők akkor jöttek amikor tudtak. Most, ha lehet kérni, egyeztetett időpontban várjuk szeretettel a szülőket. Kérésem: a tanórát semmiképpen ne zavarjuk meg!
A Hankook pályázat segítségével 2 szaletlit helyeztünk el az udvarban, s számos sporteszközt vásároltunk a szabadidős tevékenységek színesítésére. Még egy homokozó fog elkészülni a kicsiknek. Elkezdődött valami az iskolaudvarban, mely fejlesztést szeretnénk folytatni. Tehetséggondozásról, felzárkóztatásról, szakkörökről, szabadidős tevékenységekről az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a szülők.
Mindamellett, hogy az iskola elsődleges célja a nevelő-oktató munka, már is 2 szabadidős programmal kezdünk. A Székesfehérvári Egyházmegye pályázatán egy pákozdi kirándulást nyertünk, amire szeptember 28-án kerül sor. Ezen a napon Honvédfesztiválon veszünk részt, szinte az egész iskola.
Szeptember 25-ére tervezzük a hulladékgyűjtést. Kérem a szülőket, hogy ilyen módon is segítsék az iskolát, hiszen elsősorban a gyerekekre fordítódik a kapott összeg. A papírt összekötve kérjük hozni!
Az étkeztetés szervezése megváltozott. Az önkormányzat kiküldi a számlát, mely alapján átutalással, illetve pénztári befizetéssel tud a szülő fizetni.
Készülünk egy 60 éves évforduló megünneplésére, mivel ezt az épületet 1960-ban adták át. Ezért kérem, ha a nagyiknak van valamilyen emléke, amit közzé lehet tenni (fotó, írásos dokumentáció), azt kérem, juttassák el hozzám!
Azon dolgozunk, hogy minden kisdiák a képességeihez mérten teljesítsen, s szeressen iskolába járni. Eredményes, jó hangulatú tanévet kívánok!
Mátyási Sándorné