Iskolánk hírei - Nem volt eseménytelen a nyár

Kedves Diákok, Szülők! Kedves Olvasók!
Mikor Polgármester asszony megkért, hogy írjak néhány gondolatot az újságba, egy kicsit el kellett gondolkodnom. Nagyon más volt ez az eltelt közel fél év, mint korábban. A pedagógus mindennapjaihoz hozzátartozik a gyerekzsivaj, a sok-sok kérdés, a közös programok, a ki-és becsengetés. Mindez elmaradt, de a munkát folytattuk. Senkinek nem volt könnyű, különösen nem a szülőknek. Plusz feladatot kaptak: a mindennapiteendőjük, a család mellett át kellett vegyék egy kicsit a pedagógus szerepét. Az órán a gyermek a pedagógustól kérdez ha nem ért valamit, a pedagógust hívja segítségül, ha megakad. A második félévben a szülőt szólította meg, akinek türelmesen, segítséget nyújtva kellett a diák felé fordulnia. Nem lehetett könnyű, de a legtöbb szülő jelesre vizsgázott. Bízzunk benne, ha betartjuk fegyelmezetten a szabályokat, rendes keretek közt kezdjük el, majd fejezzük be a 2020-21-es tanévet. A nyár azért nem telt eseménytelenül. Az egyik oldalon ott van a kemény szakmai munka, mely a tanév indításához elengedhetetlen. Több ízben készítettünk tantárgyfelosztást, mely alappillére az intézményi munkának.Ugyanilyen fontos az éves munkáról készített beszámoló, majd erre építve a tanévet meghatározó munkaterv. Az utóbbi kettő a leglényegesebb az intézmény megítélése tekintetében.
Közben az önkormányzat szépítette a Faluházat, melyben mi is ott vagyunk.Használjuk a földszinti részt: informatika terem, fejlesztő szoba, napközi, ebédlő. " Minden rosszban van valami jó. "- szokták mondani. Ez most nagyon igaz volt. Nem voltak gyerekek, így könnyebb volt, s biztonságosabb is azt a sok felújítást elvégezni, mely után egy összehasonlíthatatlanul esztétikusabb, szebb környezetbe jöhetnek vissza a gyerekek. Hálásan köszönjük, s tudom, hogy a gyerekek is értékelni fogják, s vigyáznak majd környezetükre.
Mivel az utolsó pillanatban került kiírásra az Erzsébet-napközis tábor, biztos voltak gyerekek, akik lemaradtak róla. Összességében 36 kisgyermek táborozott két héten át július hónapban. Ez a két hét az önfeledt játékról, a közös programokról szólt. Köszönet a kollegáknak, s az óvoda konyhának, Kati néninek a helytállásért.
Augusztus elején megérkeztek a tankönyvek is augusztus végén a kiosztásuk is megtörtént.
A Hankook-os pályázaton 252 E Ft-ot sikerült nyerni még e nehéz helyzetben is. Költöttünk udvari játékra /lengő teke/, s mivel a Sziront' Art Közhasznú Egyesülettől kaptunk egy projektort, mely a pályázat része volt, így azt a pénzt másra, nevezetesen robotokra,  karbantartásra fordítjuk: kinti ping-pong asztalok, táblák festése, védelmet kap a szaletli teteje. Úgy vélem, hogy a karbantartás is nagyon fontos, hogy értékeinket megvédjük.A nyári szünetben több kolléga részt vett egy robotika továbbképzésen. Azért, hogy a tanultakat ne felejtsék el, s a gyerekek fejlesztése érdekében hasznosítani is tudják, ezért vásároltunk két robotot, s mivel a Sziront' Árt Egyesülettől még kaptunk támogatást, ezért sikerült egy harmadikat is megvásárolni.
Egy gondolat a személyi változásokról: A tantestület létszáma nem változott, egy fő távozott az intézményből, s egy új kolléga érkezett, Kárász Andrea személyében. S most engedjenek meg néhány személyes gondolatot, mely nekem nagyon fontos 48 év pedagógusi, s 40 év vezetői munka után nyugdíjba megyek. Köszönöm, hogy az elmúlt 6 évben velem tartottak. Építkezéssel kezdtük a 2014-15-ös tanévet, s most a 2020-21-es tanév elején azt mondhatom, hogy biztos alapokon állunk, de a szépítgetés, a gondozás sose maradhat el. Köszönöm, hogy Önökkel együtt éltem meg számos szép pillanatot, sikereket, nevetést, s néha kudarcot. Köszönöm az elmúlt évek közös munkáját!:
- a diákoknak, akik megértették, hogy mi értük vagyunk,
- a szülőknek, különösen a Szüszének, s vezetőjüknek, Vadas Zsófinak a sok közös, jól szervezett programot, a mindennapokban nyújtott segítséget,
- a Képviselő-testületnek, Fejes Zsuzsanna polgármester asszonynak a sok figyelmet, segítségnyújtást. Ők gondos gazdái maradtak az intézménynek, s ez manapság elég ritka,
- a tantestületnek, akik jól felkészült, empatikus pedagógusok, s felelősségteljesen végzik napi munkájukat. Maradjon továbbra is meg szemléletként: " A gyerekek érdeke minden felett!"
- mindig támogatásra találtam a Sziront' Art Egyesület vezetőinél.
Köszönöm, hogy részese lehettem a gyerekek szellemi, testi, lelki fejlődésének, s egy összekovácsolt, szakmai tudással felvértezett tantestület viheti tovább a munkát. Takács Katalin személyében biztosított a magas színvonalú munkavégzés a 2020-21-es tanévben is.
Sok sikert az új tanévben, melynek még szeretnék részese lenni.
Mátyási Sándorné