Művészeti képzés

ZeneiskolaBesnyőn a zenei nevelésnek már közel két évtizedes hagyománya van. 1994 őszétől Nyersné Vajda Márta zenetanár irányításával indult el a község zeneiskolája. Ő egy személyben látta el a teendőket (az ercsi zeneiskola felügyelete alatt), a legkisebbektől a nagyokig oktatta az ifjúságot zenei alapokra. A 20-30 tanuló mellett már a középsős és nagy csoportos ovisok is megízlelhették a ritmusokat a zeneóvodai foglalkozások keretein belül.

A zenei oktatást Nyersné Vajda Márta egészen nyugdíjazásáig, 2009-ig látta el. Ez idő alatt számos diák tanult meg furulyázni, zongorázni, volt aki a harmonika alapjait szerezhette meg és természetesen minden zeneiskolai nebuló szolfézs-ismereteket is szerzett. Az egyre ismertebb Szironta Együttes is ő munkáját fémjelzi.

A mára már felcseperedett diákok közül van, aki a mai napig zenei pályán tevékenykedik, zenepedagógus lett, vagy épp művészi területen tanul tovább.

Művészeti képzés BesnyőnA zeneiskolák kötelező minősítési rendszerének bevezetését követően a helyi zenei képzés az adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény égisze alá került. A hangszeres képzést kiegészítették, ma már lehetőség van modern táncot is tanulni - több mint 20 diák él is ezzel a lehetőséggel. A hangszeres képzésben zongora és furulya áll rendelkezésre.

A művészeti képzés másik pillére a helyi Arany János Általános Iskolában tanórai keretben működő néptánc-oktatást. A diákok az autentikus táncokkal betekintést nyerhetnek a magyarság hagyományaiba, megismerhetik a tánckultúrát, ezzel fejleszthetik személyiségüket. Már az első osztályos tanulók is ismerkednek a néptánccal, egy-egy falusi rendezvényen pedig be is mutathatják tudásukat.

SziromkaA helyi Szironta Együttes a 2010/2011-es tanévben elindította utánpótlás-csoportját. Itt a jelentkezők a csengettyűzés rejtelmeibe tekinthetnek be, a heti egyszeri foglalkozáson az együttes tagjainak közreműködésével ismerkedhetnek meg az egyszerűbb dallamokkal.