Fejlesztéseink

Elkészült a Damjanich utca, a Névtelen utca egy szakaszának és a Rákóczi utca végének az útfelújítása (zúzott kővel való feltöltése). A fejlesztés a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázat keretében kapott támogatásból valósult meg.