Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0040 jelű „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn” címmel. Az Önkormányzat pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte és 22.000.000.-Ft támogatásról döntött. Fejlesztésben érintett intézmények: Pöttömsziget Óvoda és az Arany János Általános Iskola. Az oktatási feltételek további javítása érdekében önkormányzatunk az iskolában 15 millió forintot oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra, kiadványokra és pedagógusaink képzésére fordíthatott. Az iskolában 4 évfolyamon került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás: a 3. és a 6. évfolyamon matematika, a 4. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás (magyar), az 5. évfolyamon az angol tantárgy keretein belül.
Az óvodában pedig 7 millió forintot fordíthatott önkormányzatunk oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra, kiadványokra és a pedagógusok képzésére.