Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Felújítás a hivatalban

Önkormányzatunk törekszik a község intézményi épületeinek folyamatos karbantartása mellett azokat felújítani, fejleszteni. E tevékenységi körünkben végeztük el a hivatalban esedékes felújítási munkákat, melyek során lecseréltük az irodaajtókat és elvégeztük a teljes belső festést. A felújítással az itt dolgozók munkahelyi körülményein is javítottunk és a hivatalos ügyeiket intéző látogatók számára is kulturált környezetet teremtettünk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Lélekharang a besnyői temetőben

Ismét gyarapodott faluközösségünk: elkészült a temetőben felállított lélekharang.

Az egyik Besnyőről Elszármazottak Találkozóján állt elő ötletével Nyilasi István, miszerint készíttessünk egy lélekharangot a temetőbe. Testületünk támogatta az ötletet, és döntött annak megvalósításáról.

Nem igazán foglalkoznak ma már harangöntéssel, de rátaláltam Gombos Miklós harangöntő mesterre, aki egy csodaszép lélekharangot készített nekünk. Maga a harang 56 kg, az angyalok tartotta magyar címer díszíti, a felirata pedig: „Isten dicsőségére".

A haranghoz a méltó haranglábat a Farlamex Kft. készítette. A lélekharang költségét önkormányzatunk, a harangláb készítését pedig önkormányzatunk a Besnyőről Elszármazottak Egyesületével közösen finanszírozta.

Köszönjük Nyilasi Istvánnak az ötletet, a Besnyőről Elszármazottak Egyesületének és Besnyő Község Önkormányzatának az ötlet felkarolását, Gombos Miklós harangöntő mesternek és munkatársainak, valamint a Farlamex Kft. munkáját.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt

A faluközpont szépítgetése során immár a Polgármesteri Hivatal előtti terület kisebb közösségi térré alakítására is sor került. Tereprendezést követően térkővel burkoltuk a teret. Bízunk benne, hogy az így kialakított kulturált, biztonságos járda és a kis közösségi tér sokáig szolgálja a besnyőieket.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 2. Megújult a temetői kereszt
 3. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 4. Sétány a Ligetben
 5. Felújítás az óvodában
 6. Faluházunk belső felújítása
 7. Fejlesztések a temetőben
 8. Táncsics utca járdafelújítása
 9. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 10. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 11. Fejlesztések az iskola udvarán
 12. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 13. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 14. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 15. Fejlesztés az iskola udvarán
 16. Temető fejlesztése
 17. Fejlesztések
 18. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 19. Felújítás az óvodában
 20. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 21. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 22. Járdafelújítás
 23. Egészségház tetőfelújítása
 24. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 25. Óvoda külső felújítása
 26. Út- és járdafelújítás
 27. Ravatlozó külső felújítása
 28. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 29. Óvodánk belső felújítása
 30. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 31. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 32. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 33. Műfüves sportpálya építése
 34. Jelentős útfelújítások településünkön
 35. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 36. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 37. Buszmegállóink térkövezése
 38. Színpad felújítása
 39. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 40. Térfigyelő rendszer kialakítása
 41. Játszótéri eszközök bővítése
 42. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 43. A tornaterem felújítási munkálatai
 44. A vízház és a kutak felújítása
 45. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 46. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 47. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 48. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 49. Megújult az orvosi rendelő
 50. Árkok tisztítása
 51. Ravatalozó épületének belső felújítása
 52. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 53. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 54. Sportöltöző felújítása
 55. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 56. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 57. Általános Iskola külső felújítása
 58. Régi ravatalozó belső felújítása
 59. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 60. Informatikai fejlesztés az iskolában
 61. Besnyői tanulói laptop program
 62. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 63. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 64. Az Emlékezés rózsalugasa
 65. Régi ravatalozó külső felújítása
 66. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 67. Sporttelep fejlesztése
 68. Játszótér kialakítása a Ligetben
 69. Színpad felújítása
 70. Kistérségi Tanuszoda
 71. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 72. Térfigyelő rendszer kiépítése
 73. Iskola előtti tér felújítása
 74. Óvoda épületének külső felújítása
 75. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 76. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 77. Óvodai fejlesztés
 78. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 79. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 80. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 81. Fogászati rendelő felújítása
 82. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 83. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 84. Temető kerítés újjáépítése
 85. Strandröplabda pálya kialakítása
 86. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére