Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Arany János utca útfelújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítására” kapott támogatásból megvalósult településünkön az Arany János utca útfelújítása.
(A megpályázható támogatásból a Pipacs utca és a Damjanich utca közötti út felújítására volt lehetősége önkormányzatunknak.)
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szolgálati lakás felújítása

Elkészült a MFP-SZL/2020 kódszámú „Szolgálati lakás” felújítására kapott támogatásból a Besnyő, Rózsa u. 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás teljes külső és belső felújítása.  A lakást örömmel vette birtokba Körzeti Megbízottunk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Felújítás a hivatalban

Önkormányzatunk törekszik a község intézményi épületeinek folyamatos karbantartása mellett azokat felújítani, fejleszteni. E tevékenységi körünkben végeztük el a hivatalban esedékes felújítási munkákat, melyek során lecseréltük az irodaajtókat és elvégeztük a teljes belső festést. A felújítással az itt dolgozók munkahelyi körülményein is javítottunk és a hivatalos ügyeiket intéző látogatók számára is kulturált környezetet teremtettünk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Lélekharang a besnyői temetőben
 2. Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt
 3. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 4. Megújult a temetői kereszt
 5. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 6. Sétány a Ligetben
 7. Felújítás az óvodában
 8. Faluházunk belső felújítása
 9. Fejlesztések a temetőben
 10. Táncsics utca járdafelújítása
 11. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 12. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 13. Fejlesztések az iskola udvarán
 14. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 15. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 16. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 17. Fejlesztés az iskola udvarán
 18. Temető fejlesztése
 19. Fejlesztések
 20. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 21. Felújítás az óvodában
 22. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 23. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 24. Járdafelújítás
 25. Egészségház tetőfelújítása
 26. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 27. Óvoda külső felújítása
 28. Út- és járdafelújítás
 29. Ravatlozó külső felújítása
 30. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 31. Óvodánk belső felújítása
 32. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 33. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 34. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 35. Műfüves sportpálya építése
 36. Jelentős útfelújítások településünkön
 37. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 38. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 39. Buszmegállóink térkövezése
 40. Színpad felújítása
 41. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 42. Térfigyelő rendszer kialakítása
 43. Játszótéri eszközök bővítése
 44. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 45. A tornaterem felújítási munkálatai
 46. A vízház és a kutak felújítása
 47. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 48. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 49. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 50. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 51. Megújult az orvosi rendelő
 52. Árkok tisztítása
 53. Ravatalozó épületének belső felújítása
 54. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 55. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 56. Sportöltöző felújítása
 57. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 58. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 59. Általános Iskola külső felújítása
 60. Régi ravatalozó belső felújítása
 61. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 62. Informatikai fejlesztés az iskolában
 63. Besnyői tanulói laptop program
 64. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 65. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 66. Az Emlékezés rózsalugasa
 67. Régi ravatalozó külső felújítása
 68. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 69. Sporttelep fejlesztése
 70. Játszótér kialakítása a Ligetben
 71. Színpad felújítása
 72. Kistérségi Tanuszoda
 73. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 74. Térfigyelő rendszer kiépítése
 75. Iskola előtti tér felújítása
 76. Óvoda épületének külső felújítása
 77. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 78. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 79. Óvodai fejlesztés
 80. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 81. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 82. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 83. Fogászati rendelő felújítása
 84. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 85. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 86. Temető kerítés újjáépítése
 87. Strandröplabda pálya kialakítása
 88. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére