Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Felújítottuk a körforgó lábazatát

Sajnos időről időre megrongálódik a körforgó lábazata, és ismét felújításra szorult. Fejlesztéseink között azért is kapott ennek a létesítménynek az újbóli felújítása fontos szerepet, mivel szívügyünk, hogy községünk közterületei kulturáltak, tiszták, szépek legyenek. Kérjük, hogy az arra közlekedők is - több odafigyeléssel - segítsék e törekvéseink megvalósulását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megújult a temetői kereszt

Felújítottuk a temetőben lévő kereszt lábazatát és a padot, valamint új keresztet készíttettünk, így méltó külsőt kapott a temetői korpusz. Fontosnak tartjuk, hogy kulturált környezetben nyugodhassanak elhunytaink, ezért folyamatosan törekszünk a temető rendben tartására, létesítményei állagának megőrzésére és fejlesztésére.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál

Mint azt bizonyára Önök is többször tapasztalták, az orvosi rendelő előtt leparkolt autók rendszeresen elfoglalták a járdát, így a gyalogosforgalmat is akadályozták, balesetveszélyes helyzeteket is teremtettek. A gyalogosok védelme érdekében védőoszlopokat helyeztünk el az orvosi rendelő előtti járda mellé.  
Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Sétány a Ligetben
 2. Felújítás az óvodában
 3. Faluházunk belső felújítása
 4. Fejlesztések a temetőben
 5. Táncsics utca járdafelújítása
 6. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 7. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 8. Fejlesztések az iskola udvarán
 9. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 10. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 11. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 12. Fejlesztés az iskola udvarán
 13. Temető fejlesztése
 14. Fejlesztések
 15. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 16. Felújítás az óvodában
 17. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 18. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 19. Járdafelújítás
 20. Egészségház tetőfelújítása
 21. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 22. Óvoda külső felújítása
 23. Út- és járdafelújítás
 24. Ravatlozó külső felújítása
 25. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 26. Óvodánk belső felújítása
 27. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 28. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 29. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 30. Műfüves sportpálya építése
 31. Jelentős útfelújítások településünkön
 32. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 33. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 34. Buszmegállóink térkövezése
 35. Színpad felújítása
 36. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 37. Térfigyelő rendszer kialakítása
 38. Játszótéri eszközök bővítése
 39. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 40. A tornaterem felújítási munkálatai
 41. A vízház és a kutak felújítása
 42. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 43. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 44. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 45. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 46. Megújult az orvosi rendelő
 47. Árkok tisztítása
 48. Ravatalozó épületének belső felújítása
 49. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 50. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 51. Sportöltöző felújítása
 52. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 53. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 54. Általános Iskola külső felújítása
 55. Régi ravatalozó belső felújítása
 56. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 57. Informatikai fejlesztés az iskolában
 58. Besnyői tanulói laptop program
 59. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 60. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 61. Az Emlékezés rózsalugasa
 62. Régi ravatalozó külső felújítása
 63. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 64. Sporttelep fejlesztése
 65. Játszótér kialakítása a Ligetben
 66. Színpad felújítása
 67. Kistérségi Tanuszoda
 68. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 69. Térfigyelő rendszer kiépítése
 70. Iskola előtti tér felújítása
 71. Óvoda épületének külső felújítása
 72. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 73. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 74. Óvodai fejlesztés
 75. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 76. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 77. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 78. Fogászati rendelő felújítása
 79. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 80. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 81. Temető kerítés újjáépítése
 82. Strandröplabda pálya kialakítása
 83. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére