Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Kisebb fejlesztések az iskola udvarán

Teljesen megújult az iskola udvarán lévő melléképület. Tavaly elkészült az épület tetőcseréje, új ajtókat építettünk be, idén pedig elvégeztük a külső felújítását. Továbbá új kerítést kapott az udvar egyik oldala.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Fejlesztések az iskola udvarán

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán

 A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17) LEADER helyi felhívás szerinti, 3013978997 iratazonosító számú Támogatói  okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyő, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon közösségi tér kialakítása, meglévő játszótér felújítása – bővítése.

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_2020iskolajatszoter_001.jpg
n_2020iskolajatszoter_002.jpg
n_2020iskolajatszoter_003.jpg
n_2020iskolajatszoter_004.jpg
n_2020iskolajatszoter_005.jpg
n_2020iskolajatszoter_006.jpg
n_2020iskolajatszoter_007.jpg
n_2020iskolajatszoter_008.jpg
n_2020iskolajatszoter_009.jpg
n_2020iskolajatszoter_010.jpg
n_2020iskolajatszoter_011.jpg
n_2020iskolajatszoter_012.jpg
n_2020iskolajatszoter_013.jpg
n_2020iskolajatszoter_014.jpg
n_2020iskolajatszoter_015.jpg

Közösségi tér kialakítása és játszóudvar felújítása Besnyőn

 

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

Pályázati támogatásnak köszönhetően megújul a Faluházunk

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára” - című, VP6-19.2.1.-63-3-17 számú felhívás alapján 10.000.000 Forint támogatásra.


A fejlesztéssel érintett ingatlan: Besnyő, Iskola köz 1., 7/9. hrsz-on lévő Faluház.
A fejlesztés címe: „Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn”
A pályázat pozitív elbírálásban részesült és a munkálatok már meg is kezdődtek.
A támogatásból a faluház külső felújítását végezzük el.

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

 

További cikkeink...

 1. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 2. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 3. Fejlesztés az iskola udvarán
 4. Temető fejlesztése
 5. Fejlesztések
 6. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 7. Felújítás az óvodában
 8. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 9. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 10. Járdafelújítás
 11. Egészségház tetőfelújítása
 12. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 13. Óvoda külső felújítása
 14. Út- és járdafelújítás
 15. Ravatlozó külső felújítása
 16. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 17. Óvodánk belső felújítása
 18. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 19. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 20. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 21. Műfüves sportpálya építése
 22. Jelentős útfelújítások településünkön
 23. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 24. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 25. Buszmegállóink térkövezése
 26. Színpad felújítása
 27. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 28. Térfigyelő rendszer kialakítása
 29. Játszótéri eszközök bővítése
 30. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 31. A tornaterem felújítási munkálatai
 32. A vízház és a kutak felújítása
 33. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 34. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 35. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 36. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 37. Megújult az orvosi rendelő
 38. Árkok tisztítása
 39. Ravatalozó épületének belső felújítása
 40. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 41. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 42. Sportöltöző felújítása
 43. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 44. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 45. Általános Iskola külső felújítása
 46. Régi ravatalozó belső felújítása
 47. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 48. Informatikai fejlesztés az iskolában
 49. Besnyői tanulói laptop program
 50. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 51. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 52. Az Emlékezés rózsalugasa
 53. Régi ravatalozó külső felújítása
 54. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 55. Sporttelep fejlesztése
 56. Játszótér kialakítása a Ligetben
 57. Színpad felújítása
 58. Kistérségi Tanuszoda
 59. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 60. Térfigyelő rendszer kiépítése
 61. Iskola előtti tér felújítása
 62. Óvoda épületének külső felújítása
 63. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 64. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 65. Óvodai fejlesztés
 66. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 67. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 68. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 69. Fogászati rendelő felújítása
 70. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 71. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 72. Temető kerítés újjáépítése
 73. Strandröplabda pálya kialakítása
 74. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére