Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Fejlesztés az iskola udvarán

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17) LEADER helyi felhívás szerinti, 3013978997 iratazonosító számú Támogatói  okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyő, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon közösségi tér kialakítása, meglévő játszótér felújítása – bővítése.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_2020iskolajatszoter_001.jpg
n_2020iskolajatszoter_002.jpg
n_2020iskolajatszoter_003.jpg
n_2020iskolajatszoter_004.jpg
n_2020iskolajatszoter_005.jpg
n_2020iskolajatszoter_006.jpg
n_2020iskolajatszoter_007.jpg
n_2020iskolajatszoter_008.jpg
n_2020iskolajatszoter_009.jpg
n_2020iskolajatszoter_010.jpg
n_2020iskolajatszoter_011.jpg
n_2020iskolajatszoter_012.jpg
n_2020iskolajatszoter_013.jpg
n_2020iskolajatszoter_014.jpg
n_2020iskolajatszoter_015.jpg

Temető fejlesztése

A temetőben sétányokat alakítottunk ki és újabb urnafallal bővült a temetőben lévő urnaterem.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Fejlesztések

Az iskola udvarán és a Piactéren térköveztünk és utcabútorokat helyeztünk el. Elkészült a piactéri liget előtti járdaszakasz felújítása és a Rákóczi utcai buszmegálló előtti útszakasz javítása.

Az iskola udvara a fejlesztés után:

A Piactéri liget a fejlesztés után:

A Rákóczi utcai buszmegálló a fejlesztés után:

További cikkeink...

 1. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 2. Felújítás az óvodában
 3. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 4. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 5. Járdafelújítás
 6. Egészségház tetőfelújítása
 7. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 8. Óvoda külső felújítása
 9. Út- és járdafelújítás
 10. Ravatlozó külső felújítása
 11. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 12. Óvodánk belső felújítása
 13. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 14. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 15. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 16. Műfüves sportpálya építése
 17. Jelentős útfelújítások településünkön
 18. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 19. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 20. Buszmegállóink térkövezése
 21. Színpad felújítása
 22. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 23. Térfigyelő rendszer kialakítása
 24. Játszótéri eszközök bővítése
 25. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 26. A tornaterem felújítási munkálatai
 27. A vízház és a kutak felújítása
 28. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 29. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 30. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 31. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 32. Megújult az orvosi rendelő
 33. Árkok tisztítása
 34. Ravatalozó épületének belső felújítása
 35. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 36. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 37. Sportöltöző felújítása
 38. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 39. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 40. Általános Iskola külső felújítása
 41. Régi ravatalozó belső felújítása
 42. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 43. Informatikai fejlesztés az iskolában
 44. Besnyői tanulói laptop program
 45. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 46. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 47. Az Emlékezés rózsalugasa
 48. Régi ravatalozó külső felújítása
 49. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 50. Sporttelep fejlesztése
 51. Játszótér kialakítása a Ligetben
 52. Színpad felújítása
 53. Kistérségi Tanuszoda
 54. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 55. Térfigyelő rendszer kiépítése
 56. Iskola előtti tér felújítása
 57. Óvoda épületének külső felújítása
 58. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 59. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 60. Óvodai fejlesztés
 61. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 62. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 63. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 64. Fogászati rendelő felújítása
 65. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 66. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 67. Temető kerítés újjáépítése
 68. Strandröplabda pálya kialakítása
 69. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére