Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Belmajori és Diófa utca útfelújítása

Önkormányzatunk önerőből végezte el a Diófa utca  (Rákóczi és a Liget utca között), Dózsa György utca és a Belmajori utca végének az aszfaltozását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Fejlesztés az iskola udvarán

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17) LEADER helyi felhívás szerinti, 3013978997 iratazonosító számú Támogatói  okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyő, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon közösségi tér kialakítása, meglévő játszótér felújítása – bővítése.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_2020iskolajatszoter_001.jpg
n_2020iskolajatszoter_002.jpg
n_2020iskolajatszoter_003.jpg
n_2020iskolajatszoter_004.jpg
n_2020iskolajatszoter_005.jpg
n_2020iskolajatszoter_006.jpg
n_2020iskolajatszoter_007.jpg
n_2020iskolajatszoter_008.jpg
n_2020iskolajatszoter_009.jpg
n_2020iskolajatszoter_010.jpg
n_2020iskolajatszoter_011.jpg
n_2020iskolajatszoter_012.jpg
n_2020iskolajatszoter_013.jpg
n_2020iskolajatszoter_014.jpg
n_2020iskolajatszoter_015.jpg

Temető fejlesztése

A temetőben sétányokat alakítottunk ki és újabb urnafallal bővült a temetőben lévő urnaterem.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

További cikkeink...

 1. Fejlesztések
 2. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 3. Felújítás az óvodában
 4. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 5. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 6. Járdafelújítás
 7. Egészségház tetőfelújítása
 8. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 9. Óvoda külső felújítása
 10. Út- és járdafelújítás
 11. Ravatlozó külső felújítása
 12. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 13. Óvodánk belső felújítása
 14. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 15. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 16. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 17. Műfüves sportpálya építése
 18. Jelentős útfelújítások településünkön
 19. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 20. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 21. Buszmegállóink térkövezése
 22. Színpad felújítása
 23. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 24. Térfigyelő rendszer kialakítása
 25. Játszótéri eszközök bővítése
 26. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 27. A tornaterem felújítási munkálatai
 28. A vízház és a kutak felújítása
 29. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 30. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 31. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 32. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 33. Megújult az orvosi rendelő
 34. Árkok tisztítása
 35. Ravatalozó épületének belső felújítása
 36. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 37. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 38. Sportöltöző felújítása
 39. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 40. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 41. Általános Iskola külső felújítása
 42. Régi ravatalozó belső felújítása
 43. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 44. Informatikai fejlesztés az iskolában
 45. Besnyői tanulói laptop program
 46. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 47. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 48. Az Emlékezés rózsalugasa
 49. Régi ravatalozó külső felújítása
 50. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 51. Sporttelep fejlesztése
 52. Játszótér kialakítása a Ligetben
 53. Színpad felújítása
 54. Kistérségi Tanuszoda
 55. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 56. Térfigyelő rendszer kiépítése
 57. Iskola előtti tér felújítása
 58. Óvoda épületének külső felújítása
 59. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 60. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 61. Óvodai fejlesztés
 62. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 63. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 64. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 65. Fogászati rendelő felújítása
 66. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 67. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 68. Temető kerítés újjáépítése
 69. Strandröplabda pálya kialakítása
 70. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére