Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Kommunális eszköz beszerzése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021” elnyert támogatásból traktor, pótkocsi és sószóró beszerzésére nyílt lehetősége önkormányzatunknak. Reményeink szerint az eszközök nagymértékben hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a település rendezett környezetének fenntartásához.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Arany János utca útfelújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítására” kapott támogatásból megvalósult településünkön az Arany János utca útfelújítása.
(A megpályázható támogatásból a Pipacs utca és a Damjanich utca közötti út felújítására volt lehetősége önkormányzatunknak.)
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szolgálati lakás felújítása

Elkészült a MFP-SZL/2020 kódszámú „Szolgálati lakás” felújítására kapott támogatásból a Besnyő, Rózsa u. 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás teljes külső és belső felújítása.  A lakást örömmel vette birtokba Körzeti Megbízottunk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

További cikkeink...

 1. Felújítás a hivatalban
 2. Lélekharang a besnyői temetőben
 3. Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt
 4. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 5. Megújult a temetői kereszt
 6. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 7. Sétány a Ligetben
 8. Felújítás az óvodában
 9. Faluházunk belső felújítása
 10. Fejlesztések a temetőben
 11. Táncsics utca járdafelújítása
 12. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 13. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 14. Fejlesztések az iskola udvarán
 15. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 16. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 17. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 18. Fejlesztés az iskola udvarán
 19. Temető fejlesztése
 20. Fejlesztések
 21. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 22. Felújítás az óvodában
 23. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 24. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 25. Járdafelújítás
 26. Egészségház tetőfelújítása
 27. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 28. Óvoda külső felújítása
 29. Út- és járdafelújítás
 30. Ravatlozó külső felújítása
 31. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 32. Óvodánk belső felújítása
 33. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 34. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 35. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 36. Műfüves sportpálya építése
 37. Jelentős útfelújítások településünkön
 38. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 39. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 40. Buszmegállóink térkövezése
 41. Színpad felújítása
 42. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 43. Térfigyelő rendszer kialakítása
 44. Játszótéri eszközök bővítése
 45. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 46. A tornaterem felújítási munkálatai
 47. A vízház és a kutak felújítása
 48. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 49. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 50. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 51. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 52. Megújult az orvosi rendelő
 53. Árkok tisztítása
 54. Ravatalozó épületének belső felújítása
 55. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 56. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 57. Sportöltöző felújítása
 58. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 59. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 60. Általános Iskola külső felújítása
 61. Régi ravatalozó belső felújítása
 62. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 63. Informatikai fejlesztés az iskolában
 64. Besnyői tanulói laptop program
 65. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 66. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 67. Az Emlékezés rózsalugasa
 68. Régi ravatalozó külső felújítása
 69. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 70. Sporttelep fejlesztése
 71. Játszótér kialakítása a Ligetben
 72. Színpad felújítása
 73. Kistérségi Tanuszoda
 74. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 75. Térfigyelő rendszer kiépítése
 76. Iskola előtti tér felújítása
 77. Óvoda épületének külső felújítása
 78. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 79. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 80. Óvodai fejlesztés
 81. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 82. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 83. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 84. Fogászati rendelő felújítása
 85. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 86. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 87. Temető kerítés újjáépítése
 88. Strandröplabda pálya kialakítása
 89. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére