Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Megújult a színpad és környezete

Nagy örömmel számolok be arról, hogy ismét fejlesztettünk az iskola udvarán. A Szirontásokkal közös projekt keretében elkészült a színpad felújítása és a színpad előtti tér burkolása.

Táncsics Mihály utca útfelújítása

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kapott támogatásból és önerőből végezte el önkormányzatunk a Táncsics Mihály utca útfelújítását.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kommunális eszköz beszerzése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021” elnyert támogatásból traktor, pótkocsi és sószóró beszerzésére nyílt lehetősége önkormányzatunknak. Reményeink szerint az eszközök nagymértékben hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a település rendezett környezetének fenntartásához.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

További cikkeink...

 1. Arany János utca útfelújítása
 2. Szolgálati lakás felújítása
 3. Felújítás a hivatalban
 4. Lélekharang a besnyői temetőben
 5. Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt
 6. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 7. Megújult a temetői kereszt
 8. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 9. Sétány a Ligetben
 10. Felújítás az óvodában
 11. Faluházunk belső felújítása
 12. Fejlesztések a temetőben
 13. Táncsics utca járdafelújítása
 14. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 15. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 16. Fejlesztések az iskola udvarán
 17. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 18. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 19. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 20. Fejlesztés az iskola udvarán
 21. Temető fejlesztése
 22. Fejlesztések
 23. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 24. Felújítás az óvodában
 25. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 26. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 27. Járdafelújítás
 28. Egészségház tetőfelújítása
 29. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 30. Óvoda külső felújítása
 31. Út- és járdafelújítás
 32. Ravatlozó külső felújítása
 33. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 34. Óvodánk belső felújítása
 35. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 36. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 37. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 38. Műfüves sportpálya építése
 39. Jelentős útfelújítások településünkön
 40. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 41. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 42. Buszmegállóink térkövezése
 43. Színpad felújítása
 44. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 45. Térfigyelő rendszer kialakítása
 46. Játszótéri eszközök bővítése
 47. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 48. A tornaterem felújítási munkálatai
 49. A vízház és a kutak felújítása
 50. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 51. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 52. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 53. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 54. Megújult az orvosi rendelő
 55. Árkok tisztítása
 56. Ravatalozó épületének belső felújítása
 57. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 58. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 59. Sportöltöző felújítása
 60. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 61. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 62. Általános Iskola külső felújítása
 63. Régi ravatalozó belső felújítása
 64. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 65. Informatikai fejlesztés az iskolában
 66. Besnyői tanulói laptop program
 67. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 68. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 69. Az Emlékezés rózsalugasa
 70. Régi ravatalozó külső felújítása
 71. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 72. Sporttelep fejlesztése
 73. Játszótér kialakítása a Ligetben
 74. Színpad felújítása
 75. Kistérségi Tanuszoda
 76. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 77. Térfigyelő rendszer kiépítése
 78. Iskola előtti tér felújítása
 79. Óvoda épületének külső felújítása
 80. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 81. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 82. Óvodai fejlesztés
 83. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 84. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 85. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 86. Fogászati rendelő felújítása
 87. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 88. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 89. Temető kerítés újjáépítése
 90. Strandröplabda pálya kialakítása
 91. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére