Lakcím fiktívvé nyilvánítása iránti kérelem

Ügyleírás

Lakcím fiktívvé nyilvánítási kérelme

Illetékesség Besnyő község illetékességi területén
A kérelem beadására illetékes személyek
 • az ingatlan haszonélvezője
 • az ingatlan tulajdonosa (abban az esetben, amennyiben a haszonélvezeti joggal nem terhelt, vagy a haszonélvező ezen jogát részére átadja)
 • az ingatlan bérlője
Szükséges okiratok
 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • földhivatali tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés, vagy a lakás használatára jogosító egyéb okirat
 • kitöltött kérelem nyomtatvány két tanúval aláíratva
Ügyintéző: dr. Bugyi Katalin
ügyfélfogadási időben
Ügyintézés díja: Költség- és illetékmentes
Ügyintézési határidő: 21 nap
Alkalmazott jogszabályok:
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántarásáról
 • 146/1993. (X.26) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 1990. évi XCVIII. tv. az illetékekről
Kapcsolódó dokumentumok: Lakcím fiktívvé nyilvánítása iránti kérelem nyomtatvány