Birtokvédelmi kérelem

Ügyleírás

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló, írásbeli kérelemre indul. Az eljárás során a jegyző tárgyalást tart, melyen a felek között egyezséget kísérel meg létrehozni.
Ennek elmaradása esetén a tényállás tisztázását követően a jegyző határozattal dönt.

Szükséges okiratok

Személyazonosító okmányok

Ügyintéző:

Kecskésné Krepsz Zsuzsanna előadó
ügyfélfogadási időben.

   
Ügyintézési határidő: 21 munkanap, amely további 21 munkanappal meghosszabbítható
Alkalmazott jogszabályok:
  • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről.
  • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
  • 17/2015 (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
Kapcsolódó dokumentumok: Birtokvédelmi kérelem
Egyéb információk:

Amennyiben a zavaró állapot kialakulásának kezdete óta egy év még nem telt el, kérelmével a jegyzőhöz fordulhat, melynek során kérheti, hogy a jegyző a birtokháborítót a zavaró magatartástól tiltsa el vagy kötelezze az eredeti állapot helyreállítására.
Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt vagy a felek között a birtokláshoz való jog a vitás, panaszukkal a lakóhelye szerint illetékes városi bírósághoz fordulhatnak.

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett természetes személy ellen indítható.

Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Az ügy az ingatlan illetékességi területéhez tartozói jegyzői hivatalban indíható.