Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre igénylése, amennyiben a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

Szükséges okiratok

A kérelemhez csatolni kell:

 • A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást,
 • 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,
 • válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát.
Ügyintéző:

dr. Bugyi Katalin
ügyfélfogadási időben.

Ügyintézés díja: Költség- és illetékmentes
Ügyintézési határidő: 21 nap
Alkalmazott jogszabályok:
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Kapcsolódó dokumentumok:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Egyéb információk:

Jogosultság feltételei:

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

 • A nyugdíjminimum 135%-át, amely 2018. évben 38.475,- Ft,
 • A nyugdíjminimum 145%-át, amely 2018. évben 41.325,- Ft, ha
  • a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:

A feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.

 

A támogatás folyósítható:

 • a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet;
 • a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat;
 • a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul