Fotók Besnyő életéből

Galériánkban a községünk fontosabb eseményeiről, helyszíneiről gyűjtöttünk össze fényképeket. Lehetőségünkhöz mérten a programokról fotókat készítünk, de szívesen fogadjuk a lakosok által beküldött képeket is. Ha Ön is rendelkezik olyan fotóval, amelyet szívesen látna a község honlapján, kérjük, hogy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy46986 + '\'>'+addy_text46986+'<\/a>'; //--> szíveskedjen elküldeni.

     Fejes Zsuzsanna

        Polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Óvodánk életéből - Az óvodaérettségről

Nagy esemény minden szülő életében, amikor kicsi gyermekükkel először lépik át az óvoda küszöbét. A legtöbb gyermek 2,5-3 éves korában kerül az első családon kívüli közösségbe, az óvodába. A gyermek fejlettségi kora nem azonos az életkorával. Attól függetlenül, hogy a gyermek betölti a harmadik életévét, még nem jelenti azt, hogy az óvodára készen áll, hogy óvodaérett lenne. Nem az az elsődleges az óvodaérettség meghatározása szempontjából, hogy hány mondókát tud a gyermek, vagy képes-e elszámolni tízig. Ami az óvodába lépéshez nélkülözhetetlen, hogy a gyermek megérett a szüleitől, az édesanyától való elválásra, és képes bizonyos fokú önállóságra. A fejlődést több vonalról közelíthetjük meg, és minden területről elvárunk egy bizonyos szintet, amit egy gyermeknek el kell sajátítania ahhoz, hogy az óvodában megfelelően tudjon alkalmazkodni, óvodaérett legyen.

Amiket elvárhatunk egy óvodaérett gyermektől:
Érzelmi-szociális érettség: Az óvodába otthonról érkező kisgyermeknek meg kell tanulnia az édesanya távollétét tudomásul venni. Ha az anya-gyermek kapcsolat olyan alapokon nyugszik, ami biztonságot nyújt mind az édesanyának, mind pedig a gyermeknek, akkor képesek lesznek hosszabb ideig is elszakadni egymástól anélkül, hogy az elválás szorongást váltana ki belőlük. Ha a gyermek biztonságosan kötődik a szüleihez, akkor biztonságban fogja érezni magát az óvodában, hiszen tudja, érte fognak jönni, és az elválás nem végleges. Egy óvodaérett gyermek könnyen tud alkalmazkodni egy új közösségbe. Kezdeményez, érdeklődő a külvilág felé. Képes kapcsolatteremtésre gyerekkel, felnőttel egyaránt.

Beszéd, kommunikáció: Az érzelmi önállósághoz szorosan kapcsolódik a kommunikációs képesség is, hiszen fontos, hogy a gyermek meg tudja értetni magát másokkal, és képes legyen szükségleteit, igényeit kifelé kommunikálni. A sok közös beszélgetéssel segíthetjük ezt a készségüket és gyarapíthatjuk szókincsüket. Segítsünk nekik, mutassunk mintát arra, hogyan fejezzék ki gondolataikat, érzéseiket. A versek, népdalok ritmusa, ismétlődése jelentős hatást gyakorol a beszédfejlődésre, ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy mondókázzunk, énekeljünk, meséljünk nekik sokat. A közös beszélgetések, játékok, mesélés, a sok-sok miértre adott válasz meglendíti az ismeretek, s ezzel a szókincs bővülését.
Az utóbbi időben egyre több kisgyerek megkésett beszédfejlődéssel kerül az óvodába. Bár nagyon eltérő lehet a gyermekek beszédfejlődési üteme, bizonyos jelek árulkodnak arról, hogy szakembert kell felkeresni. Fiú gyermekeknél gyakrabban fordul elő a beszéd különböző mértékű késése. Az esetek nagy részében nem kell emiatt aggódni, főleg, ha néhány szó 2 éves korra már szerepel a repertoárban, a kommunikáció egyéb formái is jól működnek, és a gyermek megfelelően reagál a hangokra.
Ha a kislány 18 hónapos, a fiú 2 éves koráig nem szólal meg, akkor mindenképpen kivizsgálás javasolt. Ha a kivizsgálás során kóros eltérés nem mutatható ki, 2 és fél éves koráig még élettaninak tekinthető, ezen életkor után azonban már mindenképpen kóros.
Megkésett beszédfejlődésről beszélünk, ha a gyermek beszédkészsége az életkori átlagnak nem felel meg, tehát ha például a gyermek, aki 2 éves korára nem birtokol 50 szavas szókincset, és nem alkot 2 szavas mondatokat. Mindenképpen érdemes ilyenkor kiemelten foglalkozni a gyermek otthoni fejlesztésével! Ha csupán késésről van szó, akkor általában a beszéd fejlődése ugyanazokon a szinteken megy végbe, mint normál esetben, csak kissé lassabb mértékben. Ha azonban a késés 3 éves kor után is jelentős, mindenképpen érdemes szakembert felkeresni! Akkor is szakember felkeresése javasolt, ha a gyermek szókincse egy bizonyos szinten megreked, szegényes a gagyogása, egy szótagú szavak szintjén megáll, hetekig nincsen fejlődés a szókincsben. Ha kicsi gyermek beszédfejlődését szeretnénk szakemberrel segíteni, speciálisan olyan logopédust kell keresni, aki 3 év alatti gyermekekkel is foglalkozik. Ezen kívül felkereshetők olyan, korai fejlesztéssel foglalkozó intézmények, korai fejlesztő központok, ahol a megfelelő segítséget megadják ebben az életkorban is mind a mozgás-, mind a beszédfejlesztés szintjén.

Evés: Ebben a korban megjelenik a gyermekeknél az az igény, hogy önállóan egyenek. Amiben segíteni tudjuk őket, hogy nem etetjük őket, mert az a spontán érésüket veti vissza. Egy óvodaérett gyermek képes önállóan, kanállal enni, pohárból inni. Fontos, hogy az óvodában a felnőttektől elfogadja az ételt.

Szobatisztaság: Egy óvodaérett gyermektől szintén elvárható, hogy szobatiszta legyen, mind napközben, mind pedig éjjel. Szükség esetén képes jelezni a felnőtt felé a szükségletét, önállóan el tud menni a mosdóba, és az öltözködést is képes egyedül megoldani. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ha egyszer-egyszer előfordul a nagy játék közben, az probléma lenne. A hangsúly a rendszerességen van.

Önállóság: Az önállóság nélkülözhetetlen. Sokkal fontosabb, hogy a gyermek megpróbál magától felöltözni, minthogy tényleg jól is sikerül-e felvenni az adott ruhadarabot. Ismerje meg saját ruhadarabjait, cipőjét! A sok gyakorlás nélkülözhetetlen. Hagyjuk a gyermeket próbálkozni, és ne mi öltöztessük őket, ha elakad, képes legyen segítséget kérni. Mutassuk meg neki, hogyan kell egy-egy ruhadarabot felvenni ahelyett, hogy ráadnánk. Engedjük, hagy csinálja, még ha több időbe is telik. Önállóan mossanak kezet, használják a zsebkendőt. A szülő feladata, hogy a gyermek képességeit elősegítse kibontakoztatni. Persze, igény szerint minden gyereknek segítenek az óvónők, dajka nénik.

Társkapcsolatok: Egy óvodaérett gyermek igényli más kortársának a társaságát. Ez megkövetel bizonyos fokú szabálytudatot, hogy ha rövid ideig is, de képes legyen mással együtt játszani, és nem csak egymás mellett játszani. Kortársaival kapcsolatot tud kialakítani, elfogadja mások létezését, más gyermekekben segítőtársakat lát.

Kedves Szülők!
Ha anya és apa is készen áll az ovira, a gyermek is sokkal könnyebben át tudja élni az elválást. Sokszor sétáljanak el az óvoda felé, és mutassák meg a kisgyermeknek, hogy ide fog járni! Beszélgessenek vele arról, hogy mit fog csinálni az óvodában, meséljenek nekik óvodásokról szóló meséket!
A témával kapcsolatban esetleg felmerülő kérdéseikkel forduljanak az óvodapedagógusokhoz, bízva abban, hogy esetleges bizonytalanságaikban megnyugváshoz vezetnek a külső észrevételek, ötletek.

Kívánjuk, hogy az óvodáskor a gyermek életében élményekkel, felfedezésekkel, tanulással teli, izgalmas időszak legyen!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

Bővebben: Óvodánk életéből - Az óvodaérettségről

A Föld napja 2021

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják, és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében. Mi is megtettük.

Szekér Zsuzsa: Föld napja
Ma van a Föld napja,
fogd meg a kezem,
emeld jó magasra,
én is ezt teszem.
Örüljünk a Földnek,
ne gyötörjük agyon,
szeressük,
óvjuk,
vigyázzunk rá nagyon.

A fenti verssel indult a kisiskolások körében a Föld napjához kapcsolódó kreatív délután a könyvtár szervezésében. A ráhangoló beszélgetés során érintettük  azokat a témákat, amelyek bolygónk védelméről, feladatainkról szólnak. Igen tájékozottak kisgyermekeink ebben a témában is. Igen kedvező, hogy tudják mit kell tenniük, hogy a bolygónk számukra is élhető maradjon.
A kellemes tavaszi délutáni ismeretterjesztő beszélgetést kreatív foglalkozással zártuk. Az ügyes kis kezek egy-egy színes papírvirágot alkothattak, amely talán emlékezteti őket, és valóban vigyáznak közvetlen környezetükre, szép kis falunk virágos, zöld köztereire.

LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY' TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG

Iskolánk hírei - Bizakodunk

Nehéz helyzetben vannak az iskolák, de még mindig jobb a helyzet, mint a középiskolákban. A novemberi járvány, mely minket jelentősen érintett, mostanra egy stabil működést eredményezett. Házon belül mindent megteszünk: folyamatosan fertőtlenítünk, a gyerekek gyakran mosnak és fertőtlenítenek kezet. Jó látni őket a saját kis közösségükben. Boldogok, sokat játszanak együtt s most, hogy felenged a föld, jó sárosan mennek haza. Mindez nem baj, csak egészségesek legyenek!

A félévet zökkenőmentesen zártuk, tanuló létszámunk: 124 fő.
Az osztályátlagok így alakultak:
1. osztályban még nincs érdemjegy, viszont kiválóan megfelelt jó néhány tanuló:
Erős Amira, Halász Lilla, Kun Krisztián, Patai Anna Napsugár, Szabó Tamara, Sztojka Vanessza
2. osztály átlaga: 4,77
Kitűnő tanulók: Kocsis Ádám, Madarász Noémi, Németh Csenge, Németh Csongor, Száki Liliána
3. osztály átlaga: 4,78
Kitűnő tanulók: Andrási Zoltán, Halász Botond, Kovács Hanna, Sörös Rebeka
4. osztály átlaga: 4,28
Kitűnő tanulók: Németh Regina, Halász Bendegúz
5. osztály átlaga: 3,82
6. osztály átlaga: 4,02
7. osztály átlaga: 3,79
8. osztály átlaga: 4,17
Kitűnő tanuló: Kroó Zoltán

A téli ünnepek osztálykeretben zajlottak, a Luca-napot sem tudtuk iskolai szinten megrendezni. A farsangnak nagyon örültek a gyerekek, s bár csak osztálykeretben lehetett megszervezni, nagyon sokan beöltöztek. A jelmezeken megmutatkozott a szülők kreativitása. A pedagógusok ötletes játékokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel készültek, a szülők ismét támogatták a rendezvényt, amit nagyon szépen köszönünk! A hangulat fergeteges volt, a legnagyobb sikert a zsákbamacska és a tombolahúzás aratta.
Túljutottunk a 8. osztályosok megmérettetésén. Egyöntetű vélemény volt, hogy a 45 perc nagyon kevés volt a mérhetetlenül sok feladat megoldására, ill. a magyar felvételi nagyon nehéz volt az idén. Igazából nem a tananyagot, annak tudását mérik már évek óta. Felvételizőink többsége ügyes volt, az országos átlagnak megfelelő pontszámot értek el a gyerekek.

Megoldódott egy nagyon nehéz helyzet. Természetesen a hideg beálltával derült ki, hogy az egyik kazán egyáltalán nem működik, a másik pedig kilyukadt. Szinte naponta kellett szerelőt hívni, de az épület nem tudott felmelegedni. A fenntartó meghozta a döntést: új kazánok kellenek, mert a régiek nem javíthatók. Innentől a folyamat felgyorsult, s ma már két új, működő kazán fűti az épületet. Kb. 4 millió Ft beruházást igényelt. Most sem tudtuk az önkormányzat segítsége nélkül kivitelezni a megvalósítást. Egy teljes falat újra kellett vakolni, s bizony a sok-sok éve felhalmozódott limlomot el kellett szállíttatni. Nem maradtunk magunkra, ismét egy szóra segítséget kaptunk. Köszönjük a polgármester asszony és a képviselő-testület támogató segítségét. Nyolcadik osztályos fiaink is kivették a részüket a tényleges munkából, összehangoltan dolgoztak a pince rendbetételén.

Ruhagyűjtést szerveztünk a Sulizsák program keretében, mellyel elérhető a textil újrahasznosítása. Gyűjtünk beteg gyereknek kupakot, használt elemet, és szelektíven a hulladékot. Bízunk abban, hogy a gyerekek felnőtt korukban is tudatosan állnak majd a környezetvédelemhez.

A 2. osztályosok beneveztek a Gyermelyi Zrt., Magyarország vezető tésztagyártója által meghirdetett versenybe. A szülők támogatásával és a szerencsének köszönhetően 100.000 Ft-ot nyertek. Gratulálunk!

Új színfoltja iskolánknak a Suli újság. A 4. osztályos Németh Regina és Molnár Liza Sára szerkesztették az első újságot, nagyon lelkesen. A sokszorosításban a szülők segítettek. Bízunk benne, hogy megmarad a lelkesedés, s folytatják ezt a jó kezdeményezést a gyerekek.

Bízunk benne, hogy tavaszra rendeződik a járványhelyzet, és újra sokszínű, programokkal teli közösségi élet lehet az iskolában!

Mátyási Sándorné

Bővebben: Iskolánk hírei - Bizakodunk

Óvodánk életéből - Maszkabál az óvodában


„Elegünk van már a télből
Hóból, fagyból, hideg szélből.
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…”
(Török Károly)

A farsang vidám télbúcsúztató időszak. Az óvodában igen mozgalmas hetek voltak ezek, nagy készülődés előzte meg az álarcosbált. Beszélgettünk a régi farsangi szokásokról, előkerültek a tréfás mesék, énekeltünk, táncoltunk, bohóckodtunk, csoportszobát dekoráltunk. Farsanghoz kapcsolódó mondókákat, verseket ismertek meg a gyerekek, bohócokat, álarcokat készítettünk.
Február 12-én, pénteken hősök, állatok, hercegnők és harcosok, barátságos és ijesztő alakok jöttek az óvodába. A jelmezbál az az alkalom, amikor kibújhatunk a bőrünkből, álarcot ölthetünk, és valami olyasmi válhat valóra, ami gyakran csak képzeletünkben valósulhat meg.
A mulatság jelmezbemutatóval kezdődött, ezt versenyjátékok, viccesebbnél viccesebb feladatok, táncos mulatság követte. Végül a bálozók jó ízűen elfogyasztották a farsangi fánkot. Hatalmas élménnyel, felhőtlen jókedvvel tértek haza aznap a gyerekek.

Gönczölné Rákász Zsuzsanna

Bővebben: Óvodánk életéből - Maszkabál az óvodában

Adventi gyertyagyújtás

Idén már tízedik éve, hogy a falu központjában lévő körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt. Az adventi koszorút idén is Kroó Henrietta és édesanyja, Kroó Istvánné készítette, akik még angyalkás díszekkel is megleptek bennünket. Ezúton is hálás szívvel köszönöm a munkájukat, a lelkesedésüket, s hogy mindig számíthatunk rájuk.

Sajnálatos módon a járványügyi intézkedések miatt elmaradtak a közös gyertyagyújtások, elmaradtak a közös ünneplések, a beszélgetések, a közösen megélt, meghitt pillanatok. Mindannyian érezzük ezek hiányát, és már nagyon várjuk, hogy ismét együtt lehessünk, együtt élhessük meg az ünnepi készülődést és magukat az ünnepeket is. Addig is remélem, hogy a falu adventi koszorújának fénye eljut az Önök szívébe is, és megmelengeti azt, táplálja Önökben is a reményt boldogabb közös jövőnk iránt.


Fejes Zsuzsanna polgármester

Bővebben: Adventi gyertyagyújtás

A Több fényt Besnyőre!

Amikor meghirdettük a Több fényt Besnyőre! karácsonyi díszkivilágítási pályázatot, nem is gondoltuk, hogy ilyen sok ingatlan fog ilyen szép fényruhába öltözni! Igazán jó érzés a falu utcáin sétálni és gyönyörködni a szebbnél szebb, ötletes, ízléses díszkivilágítással büszkélkedő házakban, kertekben. Hálás szívvel köszönjük minden családnak az igyekezetet és a fáradságot, amit a díszkivilágítás beszerzésére és felszerelésére fordítottak!
Ezúton is gratulálunk a verseny díjazottjainak! (Az eredményt a Besnyői Hírmondóban tettük közzé.)
Köszönjük az együttműködést, várjuk a fény születését, élvezzük közösen a sok szép karácsonyi fényt!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Bővebben: A Több fényt Besnyőre!

Mikulás szalmabála-szobor

Köszönjük lovasainknak a köztéri Mikulás szalmabála-szobrot!

Bővebben: Mikulás szalmabála-szobor

Karácsony…, de így?!

Áldás, békesség!

n 2020declelkesz 001„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”

2Korinthus 8,9

Idén is lesz Karácsony. Ám a várakozás szokásos feszültségén túlmenően sokakat az foglalkoztat igazán, hogy milyen lesz az idei Karácsony. Ha a járványhelyzet valamilyen csoda folytán gyökeresen más fordulatot nem vesz, akkor várhatóan nem kevés olyan ember lesz, akire karanténban talál rá az ünnep. Lesznek olyan családok, akiknél a megterített asztalnál üresen marad egy-egy hely, mert szerettük kórházban lábadozik, vagy már végleg el kellett engedni az örökkévalóságba. Elmarad sok előadás, amire a gyermekek oly izgatottan készültek, sok vásár, melyek illatai és fényei közt találkozásokra, jóízű beszélgetésekre is régebbensor kerülhetett.
A külsőségek és programok tekintetében szegényesebb lehetőségeket kínál az idei Karácsony. Érdemes ezért elgondolkodnunk azon, hogy mi is teszi számunkra az ünnepet ünneppé. Mi vagy éppen ki áll a középpontban?
Az első Karácsony arról beszél, hogy Isten Fia elhagyta a menny gazdagságát, hogy osztozzon az emberi sorsban. Krisztus a dicsőségből és szentségből leereszkedett abba a világba, amely tele van igazságtalansággal, ellenségeskedéssel, anyagi és hatalmi érdekekkel, betegségekkel és sötétséggel. Bizonyára a szent pár, József és Mária sem így képzelték el a gyermek megszületését. Jézus egy betlehemi istállóban jött világra, mert egyik vendégfogadóban sem szorítottak a mindenórás kismamának és férjének helyet, amikor a népszámlálás miatt a városba érkeztek. A társadalom egyik leglenézettebb és kinézettebb rétegéből származtak Jézus első látogatói is: pásztorok kaptak angyali üzenetet, s mentek, semmit sem habozva, hogy részsüljenek e nagy megtiszteltetésben, s elsőként pillanthassák meg a világ Megváltóját. Aztán hamarosan sietve Józsefnek idegen földre kellett menekítenie a családot, mert a féltékeny Heródes király gyilkos szándéka miatt veszélyben forgott a gyermek élete.
Isten Fia vállalta ezeket a viszontagságos külső körülményeket, sőt még többet is, hiszen végül Ő az életét adta váltságdíjul minden emberért, amikor megfeszítették a Golgotán. Magára vette mindnyájunk bűneinek büntetését, megjárta a halált és az Istentől való elszakítottságot, hogy annak, aki hisz Őbenne, ne ez legyen a sorsa. Jézus szerzett halálával és feltámadásával a hívőknek Istennel békességet, megigazulást, bűnbocsánatot, és örök életet. A Ő megszegényedése révén csodálatos mennyei kincsekhez juttatja mindazokat, akik bizalmukat egyedül Belé vetik, és életükben Őt Úrrá teszik. Ez a lelki gazdagság egyedül Krisztus személyéhez van kötve, és bármilyen körülmények közt is legyen valaki, ha igazán keresi a lelki értékeket, idén Karácsonykor is megkaphatja. Jézus maga mondja: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.”(Mt 5,3)

Imádkozzunk szép adventi énekünk szavaival:
Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív:
Te készítsd el, Tenékedlesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát,
habár szegény e szállás,
de mindörökre hálás,
úgy áldja Krisztusát. (312. ének 4. vers)


•    Figyelmükbe ajánljuk a HONLAPUNKON olvasható fontos információkat!
ISTENTISZTELETEINK Facebook oldalunkon élőben is követhetők.
•    TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKÜVŐ, LELKI TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon elérhetők.

web: ivancsa.parokia.hu    tel: 06 30 238 9773    email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
facebook: Református Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
Református lelkipásztorok

Iskolánk hírei

Kedves Szülők! Diákok!

Muszáj néhány gondolatot megosztani a járványhelyzet kapcsán. Semmi nem olyan, mint amilyen lehetne. Nem azért mert nem akarjuk, hanem mert a korlátokat betartjuk: nem gyülekezünk egy terembe sokan, nem lehet együtt az iskola közössége, s igen nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására. Köszönet illeti a szülőket, akik az első perctől kezdve betartották a szabályokat. A járvány mégse került el bennünket, de reméljük, hogy a nehezén már túl vagyunk. Köszönjük a segítségüket és megértésüket, tudjuk, hogy nehéz feladat volt 10 napig megoldani a gyerekek felügyeletét, de a 14 fős tantestületből 9 kolléga betegedett meg egyidejűleg.

Továbbra is fontosnak véljük a szigorú szabályokat, hisz azt látjuk, hogy a gyerekeknek az előmenetel szempontjából az iskolában a legjobb. Mégis úgy gondoljuk, hogy aki beteg, maradjon otthon, hisz a többiek egészségét védi ezzel a szülő. Valószínű, hogy az első félévben elég magas lesz a hiányzások száma, mert beteg gyerek is volt, ill. a szülők is otthon fogták gyermeküket.

A közösen megalkotott munkatervünk megvalósítása során most kiemelten az oktatáson van a hangsúly. Sok olyan program elmaradt, melyek a hagyományőrzést voltak hivatottak erősíteni. Mit tehettünk ebben a nehéz helyzetben? Sokat beszélgetünk a gyerekekkel, s próbáljuk elfogadtatni az elfogadhatatlant. Aranyosak, hisz ha tudják, mit miért teszünk, akkor könnyebben elfogadják.
Jelen helyzetben próbáljuk környezetünket otthonossá, családiassá, hangulatossá tenni. Ha nem is gyújtottunk együtt gyertyát, attól még az advent hangulata lengi be az iskolát. A Mikulást nem hagyhattuk ki. Még a felső tagozatosok is nagyon várták, s örültek az eljövetelének. Hálás köszönetünk az önkormányzat Képviselő-testületének, polgármester asszonynak, alpolgármester asszonynak, hogy gondoltak a gyerekekre, s megajándékoztak minden kisgyereket. Ezen kívül is sok segítséget kapunk a mindennapokban, így még sokkal nagyobb a felelősségünk.

Egy ajándékcsomagnak is örülhettünk, melyet azért kaptunk, mert csatlakoztunk az Európai Diáksport naphoz. Minden apróságnak tudunk örülni.
Hamarosan itt a félév. A téli szünet december 21-én kezdődik (az utolsó tanítási nap december 18. (péntek), s január 4-én találkozunk ismét.
Karácsonykor figyeljünk még jobban szeretteinkre, csempésszünk fényt a hétköznapokba!
Mindenkinek áldott, békés karácsonyt, jó egészséget kívánunk!

„ Szálljatok le betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este minden piciny ablakot,
s házikókba, palotákba egy örömet vigyetek: boldog, békés ünnepeket!

                                                       A Besnyői Arany János Általános Iskola Tantestülete

Bővebben: Iskolánk hírei

Óvodánk életéből - Karácsonyra várva

„Gyúlnak a gyertyák, pici fények égnek,
örülnek az emberek az ünnepi fénynek.
Hópihe szárnyon angyalok szállnak,
karácsonykor elrepül a szívekből a bánat,
szeretet adnak, szeretet kapnak,
jut belőle bőven kicsinek és nagynak.”
(Kovács Barbara)
Karácsony gyerekszemmel:

n 2020decovi2 001
Mária, a férje és a kisgyerekük
( A Szent Család)
Rajzolta: Erdős Adél (6 éves)

Megkérdeztünk néhány nagycsoportos gyermeket: „Miért várod a karácsonyt?”
„Együtt van a család, az a nagy szeretet.”(K. B.)
„Kapok ajándékot.”(B. A. S.)
„Anyával sütünk mézeskalácsot, hógolyózunk az udvaron, szánkózunk, együtt feldíszítjük a karácsonyfát.” (D. B.)
„Az egy különleges nap, sokat vagyunk együtt, mézeskalácsot sütünk, finomat eszünk, aJézuska hozza a karácsonyfát és ajándékot is kapunk tőle.”(E. A.)
Azért várom a karácsonyt, mert akkor mindenki ünnepel. Várom majd a Jézuskát és egész este fenn leszek. Lesz karácsonyfánk és sok mézeskalácsunk. Hazajön mindenki és együtt ünneplünk. A Jézuska hozza majd az ajándékokat.(B. L.)
 
A Pöttömsziget Óvoda dolgozói
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikeres,  egészségben bővelkedő, boldog új évet
kívánnak minden óvodás családjának és Besnyő lakosságának!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

Bővebben: Óvodánk életéből - Karácsonyra várva