Az óvoda épületének külső felújítása és az óvodaudvar fejlesztése Besnyőn

Az óvoda épületének külső felújítása és az óvodaudvar fejlesztése Besnyőn

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja Besnyő község önkormányzati tulajdonában lévő óvoda épületének felújítása, az óvodai szolgáltatások ellátásához szükséges eszközbeszerzés, infrastruktúra felújítása. Általános cél Besnyő községben a település népességmegtartó erejének növelése, az általános infrastruktúra, a közszolgáltatások színvonalának javítása, az itt élő emberek számára az egyenlő hozzáférési lehetőségek biztosítása, amelynek fontos eleme az óvoda új eszközökkel történő felszerelése, valamint az épület energetikai korszerűsítése.
Fejlesztésünk keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

•    Állványozás, deszkázás
•    Vakolat leverése, homlokzatvakolat készítése
•    Fal-, pillér-, oszlop, szerelt kőburkolatok készítése
•    Kőművesmunkák, javítások
•    Villamoshálózat felújítása
•    Megújuló energia (napelemek telepítése)
•    Kerítésépítés, javítás
•    Udvari játszóeszközök telepítése (1 db 2 személyes lengőhinta, 1 db mérleghinta, 1 db egyenes csúszda létrával, 2 db rugós játék, 1 db lengő alagút, 1 db Speedy forgó)
•    Homlokzati hőszigetelési munkák

 

2018 | 12 | 11.

BESNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY        
LEZÁRULT „AZ ÓVODA ÉPÜLETÉNEK KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA ÉS AZ ÓVODAUDVAR FEJLESZTÉSE BESNYŐN” CÍMŰ PROJEKT

Lezárult „Az óvoda épületének külső felújítása és az óvodaudvar fejlesztése Besnyőn” című projekt. A 21,10 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megtörtént az óvoda épületének külső felújítása, az óvodaudvar fejlesztése, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívás segítségével valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.

Az óvoda 1964-ben, két csoporttal kezdte meg működését, majd a gyermeklétszám növekedése miatt még egy csoporttal bővült az intézmény 1975. szeptember elsejétől. Jelenleg is háromcsoportos az óvoda.
A projekt keretében megtörtént az óvoda épületének külső felújítása, az óvodaudvar fejlesztése, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése.
Az infrastrukturális beruházás során megvalósult a vakolat leverése, valamint a homlokzatvakolat, fal-, pillér-oszlop, szerelt kőburkolatok készítése. Elkészültek a kőművesmunkák, javítások, és a villamoshálózat felújítása. A kerítésépítés és annak javítása is a projekt részét képezte. A homlokzati hőszigetelési munkák is elkészültek.
A villamos energia csökkentése érdekében napelem rendszer került felszerelésre.
Az óvoda nevelési tevékenységéhez szükséges udvari játékok, eszközök beszerzése is megtörtént. A gyermekek építőjáték készletei elhasználódtak, hiányossá váltak. Új fejlesztő játékok kerültek beszerzésre.
A szakmai munka ellátásához, a fejlesztési tevékenységek teljes körű biztosításához szükségessé vált a készletbővítés.

A projekt megvalósítója: Besnyő Község Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2017.05.01 – 2018.09.30.
A projektzárás dátuma: 2018.09.30

További információ kérhető:
Besnyő Község Önkormányzat
06 25 505 050

Felújítás és fejlesztés utáni képek:

Felújítás és fejlesztés előtti képek: