Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és- kezelési fejlesztés 4.


ÉKDU 4 - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005


A projekt bemutatása

Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország. A projektben érintett agglomerációk a következők:

Az Iváncsa központú szennyvízelvezetési agglomerációt Iváncsa Község, Besnyő Község és Beloiannisz Község közigazgatási területét érinti.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel,a települések telep fejlesztés feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 491 902 231 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Az Iváncsai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok:

A meglévő Iváncsa szennyvíztisztító telep Iváncsa település külterületi részén, a 064/1 helyrajzi számú területen létesült.
Iváncsa szennyvíztisztító telepe az agglomerációhoz tartozó három település (Iváncsa, Beloiannisz és Besnyő) szennyvizeit kezeli. Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 500 + 30 m3/d NKÖHSZ.
A telep 1998-ban épült. Az utóbbi években többször előfordult határérték túllépés, főként a KOI, a BOI5 és az összes lebegőanyag paraméterek tekintetében. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 75322/2010. iktatószámú üzemeltetési engedély módosításban szigorította a 2015-5/2000. számú (VKSZ.: 41/5101-2679.) alaphatározatban szereplő határértékeket. Az új határértékek 2016. jan. 1-től vannak érvényben, amelyeket a telep nem tud folyamatosan tartani. A telep nem rendelkezik elegendő kapacitással az érkező terhelés ellátására. A tisztítás technológia eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztítás biológiai foszfor, nitrogén eltávolítással, kiegészítő vas-só adagoláson alapuló (előkicsapatás) többletfoszfor eltávolítással, szippantott szennyvíz előkezeléssel, iszapkezelés gravitációs sűrítéssel és víztelenítéssel.
A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából, nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra. A gépészeti és irányítástechnikai berendezései erősen leromlott állapotúak, elavultak.
A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

 1. szennyvízkezelés
 2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
  • műtárgyak építése: 160 m3
  • műtárgyak (átemelők) rekonstrukciója:12 db
   • Besnyő, 1. szennyvíz átemelő: Mérőakna építése
   • 1 db DN 150 indukciós mennyiségmérő és
   • 2 db DN 150 tolózár beépítése

TÉRKÉP - A projektben érintett helyszínek


ÉKDU 4 Szennyvíztisztító telepek

Események


Sajtónyilvános rendezvény

Időpont: 2019. november 6. 11 óra

Helyszín: Közösségi könyvtár és Faluház, 2456 Besnyő, Iskolaköz 2.

A sajtónyilvános rendezvény meghívója >

Lakossági fórum

Időpont: 2019. április 15. 10 óra

Helyszín: Besnyő Önkormányzati Hivatal Nagyterem

A lakossági fórum meghívója >