Óvodai életünkből

A tavaszi hónapok is tevékenyen, színes programokkal teltek intézményünkben.
A nemzeti ünnepről, március 15-ről az óvodások életkorának megfelelően, meseszerű történetbe ágyazva, játékosan emlékeztünk meg. Ilyenkor előkerülnek a párták, huszárcsákók, mellények, seprűnyél paripák is. A fiúk lovas huszárok lesznek, majd a lányokkal táncra perdülnek az ünnepi díszbe öltözött csoportszobában.

Április 7-én óvodásaink - a Szülői Szervezet támogatásával - a Mosolyra Hangolók vidám, táncos, interaktív tavaszváró mókáján vettek részt. A műsor során a gyerekek részesei voltak egy mesének, melyben több izgalmas állomást érintve találkoztak a Tavasztündérrel, és sok tánccal, önfeledt játékkal, zenével és nevetéssel maguk köré varázsolták a tavaszt.

A húsvét ünnepére való készülődés közös dalokkal, mesékkel, locsolóvers tanulással, játékokkal, alkotással, díszítéssel történt. Megadtuk a módját a megújulás megünneplésének, a tavasz köszöntésének, a tojásfestésnek, a locsolkodás hagyományának, a nyuszi várásnak, a tojáskeresésnek.

Az óvodai nevelésünk során végzett közös tevékenységeken keresztül átélt élmények elősegítik, hogy a természet szeretete, megóvásának igénye beépüljön a gyermekek személyiségébe. A zöld jeles napokhoz kötődő tevékenységek segítenek abban, hogy ráirányítsuk a gyerekek figyelmét a természetvédelemre, a környezet szépségének és a természet kincseinek megőrzésére.
Mit tehetünk a gyerekekkel együtt Földünk értékeinek megóvásáért? Kapcsoljuk le a villanyt, ha nincs rá szükség; kapcsoljuk ki a gépeket, ha nem használjuk; zárjuk el a csapot, ne folyjon feleslegesen a víz; ültessünk növényeket; itassuk a madarakat; vigyázzunk a madárfészkekre; a környezetünkben tegyünk rendet, szedjük fel a szemetet; a hulladékot szelektív gyűjtőbe tegyük; közlekedjünk gyalog, tömegközlekedési eszközzel; ne vásároljunk feleslegesen!

Az iskolaválasztás és a zökkenőmentes iskolakezdés elősegítésére a nagycsoportos gyerekeknek és szüleiknek lehetőségük volt betekinteni az iskolában folyó nevelő-oktató munkába nyílt óra keretében. Az iskolába menő gyerekek részt vettek az iskolai „nyuszi napon”, ahol a 4. osztályosok segítségével játékos feladatokat oldottak meg.
Baki Ferencé, Rózsika néni meghívására két zenés műsoron szórakoztak önfeledten óvodásaink. A Lóca együttessel versekkel, dalokkal idéztük fel a húsvéti nagyhét eseményeit a néphagyományok szerint. Az előadás végén locsolóbálban is mulattunk. A Palinta Társulat műsora vidám, gyermekközpontú megzenésített versekre épült.

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető