Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele

Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele, ami igen nagy munkának ígérkezett, mert az egész területet sűrűn benőtték a bokrok. Közmunkásaink irtották ki a bozótost, majd erőgépekkel dolgoztak a terület megtisztításán.

Munkálatok utáni képek:

Munkálatok előtti képek:

Térfigyelő rendszer kialakítása

Besnyő Község Önkormányzata a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett, „a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” tárgyú pályázatán nyert támogatásból 2013. évben elvégeztük településünkön a térfigyelő rendszer kialakítását. Bízunk benne, hogy a megvalósult fejlesztésnek köszönhetően nő a lakosok biztonságérzete, és a rendőrség munkáját is nagyban megkönnyíti majd.

Játszótéri eszközök bővítése

Képviselő-testületünk 2013.év tavaszán döntött a faluközpontban és az óvoda udvarában lévő játszótér eszközeinek bővítéséről. Késve ugyan, de a nyár végére befejeződött a játékok telepítése. Reméljük, a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt örömet okozunk ezzel a beruházással.

Ligetben lévő játszótér bővítése:

Óvodában lévő játszóudvar bővítése:

További cikkeink...

 1. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 2. A tornaterem felújítási munkálatai
 3. A vízház és a kutak felújítása
 4. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 5. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 6. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 7. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 8. Megújult az orvosi rendelő
 9. Árkok tisztítása
 10. Ravatalozó épületének belső felújítása
 11. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 12. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 13. Sportöltöző felújítása
 14. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 15. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 16. Általános Iskola külső felújítása
 17. Régi ravatalozó belső felújítása
 18. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 19. Informatikai fejlesztés az iskolában
 20. Besnyői tanulói laptop program
 21. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 22. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 23. Az Emlékezés rózsalugasa
 24. Régi ravatalozó külső felújítása
 25. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 26. Sporttelep fejlesztése
 27. Játszótér kialakítása a Ligetben
 28. Színpad felújítása
 29. Kistérségi Tanuszoda
 30. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 31. Térfigyelő rendszer kiépítése
 32. Iskola előtti tér felújítása
 33. Óvoda épületének külső felújítása
 34. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 35. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 36. Óvodai fejlesztés
 37. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 38. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 39. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 40. Fogászati rendelő felújítása
 41. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 42. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 43. Temető kerítés újjáépítése
 44. Strandröplabda pálya kialakítása
 45. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére