Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

Megújult a templom mellett álló emlékmű

A templom mellett álló emlékmű felújítása már nagyon időszerű volt. A munkálatok szervezését és finanszírozását az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége végezte.
A háborúban elhunytak emlékének ápolása olyan kegyeleti feladat, amit minden országban kiemelten kezelnek. Az áldozatok emlékhelyei – legyenek is a világban bárhol – azon őrködnek, hogy soha ne aludjon ki bennünk a béke lángja, hogy mindig azt mondjuk a háborúra: Soha többé!
Megnyugvással és jó érzéssel tölthet el bennünket, besnyőieket annak tudata, hogy a községünkben álló emlékmű megújulva immár méltó küldetésének beteljesítésére: emléket állítani és mementóként szolgálni a békét.

Felújítás utáni kép:

Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása

A közlekedés biztonságának javítása érdekében, közmunkaprogram keretében elvégeztük a korábban leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítását, martaszfalttal történő feltöltését.

Műfüves sportpálya építése

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nagyon fontosnak tartja az egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztések támogatását is. Ezért a lehetőséget kihasználva önkormányzatunk 2013. év őszén pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében sportfejlesztésre meghirdetett támogatás igénylésére.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. december 19-én meghozott határozata alapján pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatásnak köszönhetően településünkön 2014. év június elejére megépült a 20x40 m (22x42) méretű műfüves futballpálya.
A mai követelményeknek megfelelő futballpálya több funkciót is betölt majd településünk életében, hiszen szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmas, mint a sportegyesület vagy intézményeink sportprogramjainak segítésére.
Reméljük, a sportszerető besnyőiek örömmel veszik majd használatba az új létesítményt.

Az elkészült műfüves sportpálya:

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_mufu_001.jpg
n_mufu_002.jpg
n_mufu_003.jpg
n_mufu_004.jpg
n_mufu_005.jpg
n_mufu_006.jpg
n_mufu_007.jpg
n_mufu_008.jpg
n_mufu_009.jpg
n_mufu_010.jpg
n_mufu_011.jpg
n_mufu_012.jpg
n_mufu_013.jpg
n_mufu_014.jpg
n_mufu_015.jpg

A műfüves sportpálya építése:

bwd  Oldal 1/4  fwd
n_mufu_001.jpg
n_mufu_002.jpg
n_mufu_003.jpg
n_mufu_004.jpg
n_mufu_005.jpg
n_mufu_006.jpg
n_mufu_007.jpg
n_mufu_008.jpg
n_mufu_009.jpg
n_mufu_010.jpg
n_mufu_011.jpg
n_mufu_012.jpg
n_mufu_013.jpg
n_mufu_014.jpg
n_mufu_015.jpg

További cikkeink...

 1. Jelentős útfelújítások településünkön
 2. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 3. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 4. Buszmegállóink térkövezése
 5. Színpad felújítása
 6. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 7. Térfigyelő rendszer kialakítása
 8. Játszótéri eszközök bővítése
 9. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 10. A tornaterem felújítási munkálatai
 11. A vízház és a kutak felújítása
 12. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 13. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 14. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 15. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 16. Megújult az orvosi rendelő
 17. Árkok tisztítása
 18. Ravatalozó épületének belső felújítása
 19. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 20. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 21. Sportöltöző felújítása
 22. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 23. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 24. Általános Iskola külső felújítása
 25. Régi ravatalozó belső felújítása
 26. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 27. Informatikai fejlesztés az iskolában
 28. Besnyői tanulói laptop program
 29. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 30. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 31. Az Emlékezés rózsalugasa
 32. Régi ravatalozó külső felújítása
 33. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 34. Sporttelep fejlesztése
 35. Játszótér kialakítása a Ligetben
 36. Színpad felújítása
 37. Kistérségi Tanuszoda
 38. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 39. Térfigyelő rendszer kiépítése
 40. Iskola előtti tér felújítása
 41. Óvoda épületének külső felújítása
 42. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 43. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 44. Óvodai fejlesztés
 45. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 46. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 47. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 48. Fogászati rendelő felújítása
 49. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 50. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 51. Temető kerítés újjáépítése
 52. Strandröplabda pálya kialakítása
 53. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére