Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Fejlesztések az iskola udvarán

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán

 A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17) LEADER helyi felhívás szerinti, 3013978997 iratazonosító számú Támogatói  okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyő, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon közösségi tér kialakítása, meglévő játszótér felújítása – bővítése.

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_2020iskolajatszoter_001.jpg
n_2020iskolajatszoter_002.jpg
n_2020iskolajatszoter_003.jpg
n_2020iskolajatszoter_004.jpg
n_2020iskolajatszoter_005.jpg
n_2020iskolajatszoter_006.jpg
n_2020iskolajatszoter_007.jpg
n_2020iskolajatszoter_008.jpg
n_2020iskolajatszoter_009.jpg
n_2020iskolajatszoter_010.jpg
n_2020iskolajatszoter_011.jpg
n_2020iskolajatszoter_012.jpg
n_2020iskolajatszoter_013.jpg
n_2020iskolajatszoter_014.jpg
n_2020iskolajatszoter_015.jpg

Közösségi tér kialakítása és játszóudvar felújítása Besnyőn

 

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

Pályázati támogatásnak köszönhetően megújul a Faluházunk

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára” - című, VP6-19.2.1.-63-3-17 számú felhívás alapján 10.000.000 Forint támogatásra.


A fejlesztéssel érintett ingatlan: Besnyő, Iskola köz 1., 7/9. hrsz-on lévő Faluház.
A fejlesztés címe: „Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn”
A pályázat pozitív elbírálásban részesült és a munkálatok már meg is kezdődtek.
A támogatásból a faluház külső felújítását végezzük el.

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

 

Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők

Sportegyesületünk sikeres pályázatának köszönhetően elkészült a Sporttelepen lévő épület belső felújítása, aminek köszönhetően modern és kulturált körülmények várják a sportolókat. Ezúton is megköszönöm az egyesület elnökének Matkovics Lászlónak a településünkért végzett munkáját!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 2. Fejlesztés az iskola udvarán
 3. Temető fejlesztése
 4. Fejlesztések
 5. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 6. Felújítás az óvodában
 7. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 8. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 9. Járdafelújítás
 10. Egészségház tetőfelújítása
 11. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 12. Óvoda külső felújítása
 13. Út- és járdafelújítás
 14. Ravatlozó külső felújítása
 15. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 16. Óvodánk belső felújítása
 17. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 18. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 19. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 20. Műfüves sportpálya építése
 21. Jelentős útfelújítások településünkön
 22. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 23. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 24. Buszmegállóink térkövezése
 25. Színpad felújítása
 26. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 27. Térfigyelő rendszer kialakítása
 28. Játszótéri eszközök bővítése
 29. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 30. A tornaterem felújítási munkálatai
 31. A vízház és a kutak felújítása
 32. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 33. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 34. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 35. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 36. Megújult az orvosi rendelő
 37. Árkok tisztítása
 38. Ravatalozó épületének belső felújítása
 39. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 40. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 41. Sportöltöző felújítása
 42. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 43. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 44. Általános Iskola külső felújítása
 45. Régi ravatalozó belső felújítása
 46. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 47. Informatikai fejlesztés az iskolában
 48. Besnyői tanulói laptop program
 49. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 50. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 51. Az Emlékezés rózsalugasa
 52. Régi ravatalozó külső felújítása
 53. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 54. Sporttelep fejlesztése
 55. Játszótér kialakítása a Ligetben
 56. Színpad felújítása
 57. Kistérségi Tanuszoda
 58. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 59. Térfigyelő rendszer kiépítése
 60. Iskola előtti tér felújítása
 61. Óvoda épületének külső felújítása
 62. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 63. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 64. Óvodai fejlesztés
 65. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 66. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 67. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 68. Fogászati rendelő felújítása
 69. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 70. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 71. Temető kerítés újjáépítése
 72. Strandröplabda pálya kialakítása
 73. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére