Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők

Sportegyesületünk sikeres pályázatának köszönhetően elkészült a Sporttelepen lévő épület belső felújítása, aminek köszönhetően modern és kulturált körülmények várják a sportolókat. Ezúton is megköszönöm az egyesület elnökének Matkovics Lászlónak a településünkért végzett munkáját!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Belmajori és Diófa utca útfelújítása

Önkormányzatunk önerőből végezte el a Diófa utca  (Rákóczi és a Liget utca között), Dózsa György utca és a Belmajori utca végének az aszfaltozását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Fejlesztés az iskola udvarán

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17) LEADER helyi felhívás szerinti, 3013978997 iratazonosító számú Támogatói  okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyő, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon közösségi tér kialakítása, meglévő játszótér felújítása – bővítése.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

bwd  Oldal 1/2  fwd
n_2020iskolajatszoter_001.jpg
n_2020iskolajatszoter_002.jpg
n_2020iskolajatszoter_003.jpg
n_2020iskolajatszoter_004.jpg
n_2020iskolajatszoter_005.jpg
n_2020iskolajatszoter_006.jpg
n_2020iskolajatszoter_007.jpg
n_2020iskolajatszoter_008.jpg
n_2020iskolajatszoter_009.jpg
n_2020iskolajatszoter_010.jpg
n_2020iskolajatszoter_011.jpg
n_2020iskolajatszoter_012.jpg
n_2020iskolajatszoter_013.jpg
n_2020iskolajatszoter_014.jpg
n_2020iskolajatszoter_015.jpg

További cikkeink...

 1. Temető fejlesztése
 2. Fejlesztések
 3. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 4. Felújítás az óvodában
 5. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 6. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 7. Járdafelújítás
 8. Egészségház tetőfelújítása
 9. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 10. Óvoda külső felújítása
 11. Út- és járdafelújítás
 12. Ravatlozó külső felújítása
 13. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 14. Óvodánk belső felújítása
 15. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 16. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 17. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 18. Műfüves sportpálya építése
 19. Jelentős útfelújítások településünkön
 20. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 21. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 22. Buszmegállóink térkövezése
 23. Színpad felújítása
 24. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 25. Térfigyelő rendszer kialakítása
 26. Játszótéri eszközök bővítése
 27. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 28. A tornaterem felújítási munkálatai
 29. A vízház és a kutak felújítása
 30. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 31. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 32. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 33. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 34. Megújult az orvosi rendelő
 35. Árkok tisztítása
 36. Ravatalozó épületének belső felújítása
 37. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 38. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 39. Sportöltöző felújítása
 40. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 41. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 42. Általános Iskola külső felújítása
 43. Régi ravatalozó belső felújítása
 44. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 45. Informatikai fejlesztés az iskolában
 46. Besnyői tanulói laptop program
 47. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 48. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 49. Az Emlékezés rózsalugasa
 50. Régi ravatalozó külső felújítása
 51. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 52. Sporttelep fejlesztése
 53. Játszótér kialakítása a Ligetben
 54. Színpad felújítása
 55. Kistérségi Tanuszoda
 56. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 57. Térfigyelő rendszer kiépítése
 58. Iskola előtti tér felújítása
 59. Óvoda épületének külső felújítása
 60. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 61. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 62. Óvodai fejlesztés
 63. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 64. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 65. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 66. Fogászati rendelő felújítása
 67. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 68. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 69. Temető kerítés újjáépítése
 70. Strandröplabda pálya kialakítása
 71. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére